Ciekawostki z Giełdy Amsterdamskiej – ciąg dalszy

146. Ciekawostki z Giełdy Amsterdamskiej – ciąg dalszy

IEDU

Wykres nr 344 IEDU Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Proporcje Fibonacciego dla ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana (linie niebieskie) oraz dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się spirali (linie zielone) oraz linie wyznaczone przez liczby Ganna w czasie działania spirali. Widzimy działanie wszystkich linii Fibonacciego (zarówno niebieskich jak i zielonych). Działają także wszystkie linie Ganna.

ING

Wykres nr 345 ING Proporcje Fibonacciego i Ganna

Sytuacja analogiczna do poprzedniej. Proporcje Fibonacciego dla ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana (linie niebieskie) oraz dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się spirali (linie zielone) oraz linie wyznaczone przez liczby Ganna w czasie działania spirali. Wnioski takie same: działanie wszystkich wyznaczonych linii na przebieg cen.

ING1

Wykres nr 346 ING Formacje świecowe

Ostatni spadek cen poprzedzający zagnieżdżenie się spirali Carolana został poprzedzony formacją objęcia bessy (1). Pierwsza świeca formacji to doji. Wzrost cen (2) został poprzedzony kilkoma powiązanymi ze sobą formacjami świecowymi: harami czarno-czarne niskiej ceny, młot, formacja objęcia hossy.

IEPYU

Wykres nr 347 IEPYU Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Sytuacja bardziej skomplikowana niż poprzednie. Linie Ganna dla dwóch spiral Carolana (czerwone dla pierwszej i szare dla drugiej) oraz proporcje Fibonacciego dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się pierwszej spirali (linie niebieskie) oraz dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się drugiej spirali (linie zielone). Na przebieg cen drugiej spirali mają wpływ linie Fibonacciego pierwszej spirali (np. 0,382, 0,500, 1,000 i 1,618) oraz linie Ganna pierwszej spirali (np. 18,75 i 26,25). Zwracam uwagę na bardzo ciekawe wybicie cen w punkcie zejścia się trzech linii: niebieskiej Fibonacciego 1,000, czerwonej Ganna 26,25 i szarej Ganna 45,00. Dodatkowo zaznaczyłem na liliowo linię Fibonacciego 1,000 dotyczącą drugiej spirali, żeby pokazać, że działa ona „wstecz” na przebieg cen akcji podczas działania pierwszej spirali.

IEPYU1

Wykres nr 348 IEPYU Formacje świecowe 1

Wzrost cen zapoczątkowany działaniem pierwszej (1) spirali zaczyna się prawie podręcznikowym przykładem gwiazdy porannej.

IEPYU2

Wykres nr 349 IEPYU Formacje świecowe 2

Na wykresie powyżej formacja przenikania (2), formacja podobna do gwiazdy porannej składająca się z formacji młota (3) oraz harami biało-czarne wysokie ceny (4).

IEPYU3

Wykres nr 350 IEPYU Formacje świecowe 3

Na wykresie powyżej harami (5), odwrócony wisiorek (6) oraz zbieg trzech formacji świecowych (7): harami niskiej ceny, młot i formacja objęcia hossy.

IMEEU

Wykres nr 351 IMEEU Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Proporcje Fibonacciego dla ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana (linie niebieskie) oraz dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się spirali (linie zielone) oraz linie wyznaczone przez liczby Ganna w czasie działania spirali. Widzimy kilka etapów ruchu cen: 1. wzrost do linii Fibonacciego 1,000, 2. spadek do linii Ganna 7,50, 3. wzrost do linii Ganna 63,75, 4. spadek do linii Ganna 18,75 i linii Fibonacciego zielonej 0,382, 5. wzrost na rynku niedźwiedzia pomiędzy liniami Ganna 26,25 i 45,00. Ten ostatni ruch cen jest modyfikowany przez linie Fibonacciego niebieskie 0,618, 0,382, 0,236 i 0,000, linie Fibonacciego zielone 0,382, 0,618, 1,618 i 2,618.

IMT

Wykres nr 352 IMT Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Bardzo ciekawy przypadek na wykresie powyżej. Dwie spirale zagnieżdżone na linii 0,000 Fibonacciego, która wyznacza także punkt startu ostatniego wzrostu cen przed zagnieżdżeniem się pierwszej spirali Carolana (czerwonej). Możemy zobaczyć działanie wszystkich linii Fibonacciego wyznaczonych dla pierwszego wzrostu cen podczas działania pierwszej spirali na przebieg ruchów cen na ruchy cen pierwszej (czerwonej) i drugiej (szarej) spirali.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane

Ciekawostki z Giełdy Amsterdamskiej

145. Ciekawostki z Giełdy Amsterdamskiej

Zaczynam jak zwykle od przykładów najprostszych.

Gemalto

Wykres nr 333 Gemalto Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyższy wykres pokazuje wyraźne oddziaływanie linii Fibonacciego 0,236, 0,500, 1,000 i 1,618 oraz linii Ganna 18,75, 26,25, 45,00, 63,75 i 71,25.

ASML

Wykres nr 334 ASML Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Tu mamy do czynienia ze wzrostem cen na rynku niedźwiedzia pomiędzy liniami Ganna 26.25 i 45,00. Ruch cen jest modyfikowany przez działanie linii Fibonacciego 0,618 (w maju 2012 r.), 1,618 (grudzień 2012 r. i styczeń 2013 r.) i 2,618 (z przerwami od lipca 2013 r. do października 2014 r.).

ASM

Wykres nr 335 ASM Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyżej bardzo ciekawy przykład spirali Carolana. Jest ona bardzo „postrzępiona” co oznacza, że podlega siłom wyznaczonym w przeszłości, których nie potrafimy zidentyfikować. Wyznaczanie proporcji Fibonacciego w czasie działania spirali nie ma sensu, tym bardziej, że pierwszy wzrost cen w obrębie spirali wyznaczony jest przez proporcję Fibonacciego 0,618 wyznaczoną dla ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali. Pozostałe linie Fibonacciego także maja bezpośredni wpływ na przebieg cen w trakcie działania spirali. Z liczb Ganna pierwsze siedem (82,50, 75,00, 71,25, 63,75, 45,00, 26,25 i 18,75) miało po kolei wpływ na przebieg cen, które od stycznia 2012 r. do listopada 2014 r. poruszają się w trendzie bocznym.

IsharesDJ

Wykres nr 336 Ishares DJ Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Bardzo ciekawy przykład działania proporcji Fibonacciego wyznaczonych zarówno dla ostatniego spadku przez zagnieżdżeniem się spirali Carolana (linie niebieskie) jaki i dla pierwszego wzrostu cen (linie zielone) podczas działania spirali, na linie Ganna. Kolejno liniami wsparcia/oporu są: linia Ganna 82,50, przecięcie linii Ganna 45,00 i zielonej linii Fibonacciego 0,236, przecięcie linii Ganna 71,25 i zielonej linii Fibonacciego 1,000, przecięcie linii Ganna 63,75 i niebieskiej linii Fibonacciego 0,618, przecięcie linii Ganna 63,75 i zielonej linii Ganna 1,618, zielona linia Fibonacciego 0,618 i linia Ganna 26,25, niebieska linia Fibonacciego 0,000 do przecięcia z linią Ganna 45,00, niebieska linia Fibonacciego 0,236, linia Ganna 45,00 do przecięcia z zieloną linią Fibonacciego 2,618, zielona linia Fibonacciego 1,618, zielona linia Fibonacciego 2,618.

IsharesDJ1

Wykres nr 337 Ishares DJ Formacje świecowe 1

Spadek cen przed zagnieżdżeniem się spirali został poprzedzony formacją odwróconego wisiorka (1).

IsharesDJ2

Wykres nr 338 Ishares DJ Formacje świecowe 2

Formację odwrotną od zaprezentowanej na poprzednim wykresie możemy zobaczyć wyżej (2). Jest to formacja wisiorka.

IsharesEuro

Wykres nr 339 Ishares Euro Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyżej przykład podobny do poprzedniego. Wahania cen możemy podzielić na kilka fal: 1. wzrost cen do linii Ganna 82,50, 2. spadek cen do linii Ganna 18,75, 3. wzrost cen do linii Ganna 63,75, 4. spadek cen do linii Ganna 7,50, 5. wzrost cen na rynku niedźwiedzia generalnie pomiędzy liniami Ganna 26,25 i 45,00. W trakcie wahań cen „wspierają się” one na proporcjach Fibonacciego wyznaczonych na podstawie ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali (linie niebieskie, zwłaszcza 0,000 i 0,500) oraz wyznaczonych przez pierwszy etap wzrostu cen w czasie działania spirali (linie zielone, zwłaszcza 0,238, 0,500 i 1,618).

IsharesEuro1

Wykres nr 340 Ishares Euro Formacje świecowe

W momencie zagnieżdżenia się spirali mamy do czynienia z ciekawym „nagromadzeniem” formacji świecowych: harami wysokiej ceny ze szpulką stanowiąca formację młota o bardzo wysokim trzonku. Ten sam młot tworzy z następną świecą formację objęcia hossy.

Aegon

Wykres nr 341 Aegon Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Przykład podobny do poprzednich. Po gwałtownych wahaniach cen, które oparły się ostatecznie na niebieskiej (wyznaczonej przez ostatnie spadki cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana) linii Fibonacciego 0,382 i wsparły na zielonej (wyznaczonej przez pierwsze wzrosty cen po zagnieżdżeniu się spirali) linii Fibonacciego 0,618, ukształtował się trend wzrostowy na rynku niedźwiedzia pomiędzy liniami Ganna 26,25 i 45,00. Trend wzrostowy zakończył się na przecięciu linii Ganna 45,00 i zielonej linii Fibonacciego 4,236. W ostatnim okresie pokazanym na wykresie ceny przeszły w trend boczny pomiędzy zieloną linią Fibonacciego 4,236 i niebieską linią Fibonacciego 0,000. Ciekawe pytanie: w jaki sposób zachowają się ceny po przecięciu niebieskiej linii Fibonacciego 0,000 przez linię Ganna 26,25.

Arcadis

Wykres nr 342 Arcadis Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Przykład podobny do poprzednich. Widzimy po kolei działanie linii: Ganna 82,50, zielonej Fibonacciego (wyznaczonej dla pierwszego wzrostu cen w trakcie działania spirali) 1,000, zielonej Fibonacciego 0,618, Ganna 63,75, niebieskich Fibonacciego 0,000 (linia oporu) i 0,236 (linia wsparcia) (wyznaczonych dla ostatniego spadku przez zagnieżdżeniem się spirali), Ganna 45,00, zielonej Fibonacciego 2,618, Ganna 45,00, zielonej Fibonacciego 4,236. Pytanie: jak zachowają się ceny, kiedy dostaną się w obręb obszaru oddziaływania linii Ganna 26,25.

DeltaLloyd

Wykres nr 343 Delta Lloyd Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyżej najciekawszy przykład. Mamy tu wyznaczone linie Fibonacciego dla ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali (niebieskie) oraz dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się spirali (zielone). Wyznaczona spirala Carolana jest bardzo silna, gdyż porusza się na rynku byka po linii Ganna 45,00 aż do marca 2014 r., kiedy przechodzi w trend boczny. Wyznaczona spirala musi być częścią większej całości, ponieważ niektóre linie Fibonacciego (np. zielone 4,236, 1,618 i 0,236 i niebieska 0,618) oddziałują po osi czasu w kierunku przeciwnym do przepływu czasu – taki paradoks. Ponadto na przebieg cen w czasie trwania spirali Carolana oddziałują linie oporu/wsparcia wyznaczone przez szczyty i dołki cen, które miały miejsce przed zagnieżdżeniem się spirali, dotyczy to, na przykład trendu bocznego, który ukształtował się w ostatnim okresie działania spirali ukazanym na wykresie.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane

Ciekawostki z Giełdy Kairskiej

144. Ciekawostki z Giełdy Kairskiej

Niewielka Giełda Kairska obfituje w bardzo ciekawe przypadki.

EIAS

Wykres nr 323 EIAS Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Najprostszy przykład. W pierwszym ruchu cenowym gwałtowny wzrost cen. Drugi etap to spadek do poziomu linii Ganna 45,00. Następnie boczny ruch cen ograniczony przez linie Ganna 63,75 i 45,00 oraz linię Fibonacciego 0,500. Następnie spadek cen do linii Ganna 15,00 i linii Fibonacciego 0,236. Następnie wzrost cen do linii Fibonacciego 0,618, po czym następuje trend boczny, na którego przebieg (wahania) mają wpływ linie Ganna 26,25, 18,75 i 15,00 oraz linie Fibonacciego 0,618, 0,500 i 0,382.

BEB

Wykres nr 324 BEB Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Drugi przykład jest bardziej skomplikowany. Linie Fibonacciego 0,236, 0,382, 0,500 i 0,618 bezsprzecznie oddziałują na przebieg cen w czasie działanie pierwszej spirali Carolana (czerwonej). Na przebieg cen w trakcie działania drugiej spirali (szarej) oddziałują linie Fibonacciego 1,000, a zwłaszcza 1,618 oraz linie Ganna 26,25 i 18,75 pierwszej spirali (czerwonej).

MAWDFM

Wykres nr 325 MAWDFM Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Trzeci przykład to proporcje Fibonacciego (zielone) wyznaczone na podstawie ostatniego spadku przed zagnieżdżenie się spirali Carolana oraz proporcje Fibonacciego (brązowe) wyznaczone w oparciu o pierwszy wzrost cen w czasie trwania spirali. Najważniejsze linie działające w czasie trwania spirali to: linia Ganna 75,00, linie Fibonacciego brązowe: 0,618, 0,500 i 0,382, linia Ganna 26,25, linia Fibonacciego brązowa 1,000, linie Fibonacciego zielone 0,000 i 0,236, linia Fibonacciego brązowa 1,618.

SDK

Wykres nr 326 SKP Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Bardzo ciekawy przykład działania proporcji Fibonacciego przy ruchach cen w trakcie dwóch długich fal cen, najpierw w trendzie bocznym, dla którego linię oporu stanowi linia Fibonacciego (zielona) 0,000. Ta sama linia stanowi wierzchołek pierwszej podfali wzrostu cen przy działaniu spirali Carolana – drugiej długiej fali. O ile dla pierwszej długiej podfali spirali Carolana najważniejsza linią jest linia Ganna 63,75, o tyle dla drugiej długiej podfali – trendu bocznego są to linie Fibonacciego 0,000 (zielona) = 1,000 (niebieska) oraz linia Fibonacciego 1,618 (niebieska).

SVC

Wykres nr 327 SVC Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Podobnie jak w poprzednich dwóch przykładach proporcje Fibonacciego (brązowe) zostały wyznaczone przez ostatni znaczący spadek cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana oraz przez pierwszy trend wzrostu cen w trakcie działania spirali (zielone). Następujące linie Fibonacciego brązowe oddziałują na przebieg zmian cen w trakcie działania spirali: 1,000, 0,618, 0,500, 0,382 i 0,236 (zwłaszcza 0,500 i 0,236). Działanie linii Fibonacciego 0,382 brązowej jest modyfikowane przez linię Fibonacciego zieloną 1,000. Najważniejsze zielone linie Fibonacciego to 0,618, 1,000, 1,618 i 2,618. W ostatnim okresie rolę linii wsparcia pełniła linia Ganna 45,00. Mamy więc do czynienia przez cały czas trwania spirali Carolana z rynkiem Byka.

EZZSteel

Wykres nr 328 EZZ Steel Proporcje Fibonacciego, liczby Ganna i luka oporu/wsparcia

Bardzo ciekawy przebieg cen akcji. Możemy go podzielić na trzy części: 1. spadek cen przed „wielką luką”, 2. spadek cen po „wielkiej luce”, 3. wzrost cen po zagnieżdżeniu się spirali. Zielone proporcje Fibonacciego zostały wyznaczone przez pierwszy spadek cen przed „wielką luką”. W pierwszym okresie ruchu cen działają linie 0,382, 0,500 i 0,618. Po „wielkiej luce” możemy zauważyć działanie zielonej linii Fibonacciego 1,618. W czasie działania spirali widzimy, że działają zielone linie Fibonacciego 1,000 i 0,618. Brązowe linie Fibonacciego zostały wyznaczone biorąc jako podstawę pierwszy wzrost cen w czasie działania spirali Carolana. Możemy potwierdzić działanie brązowych linii 0,500, 0,618 i 2,618. Ta ostatnia linia koryguje linię wsparcia, którą jest zielona linia Fibonacciego 1,000. Zgodnie z teorią Nisona linia wyznaczona przez środek luki (w tym przypadku „wielkiej luki”) powinna działać jako linia wsparcia/oporu. Fioletowa linia pozioma została wyznaczona dokładnie przez środek luki wyznaczonej przez jej ceny maksymalną i minimalną. We wrześniu 2012 r. zadziałała ona jako linia oporu, w listopadzie 2013 r. po przerwaniu przez wzrost cen linii Ganna 26,25 zadziałała jak trampolina wybijając ceny w górę.

EMF

Wykres nr 329 EMS Proporcje Fibonacciego o liczby Ganna

Sytuacja podobna do poprzednich. Możemy zauważyć działanie wszystkich wyznaczonych zielonych linii Fibonacciego. Linie zostały wyznaczone na potężnym spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali. Możemy zobaczyć działanie wszystkich brązowych linii Fibonacciego wyznaczonych na podstawie pierwszego trendu wzrostowego po zagnieżdżeniu się spirali. Ponieważ spirala odznacza się działającymi mocno przeciwstawnymi siłami byków i niedźwiedzi, liczby Ganna grają tu mniejszą rolę.

Wykres akcji EMS pozwala na zidentyfikowanie niektórych formacji świecowych.

EMF1

Wykres nr 330 EMS Formacje świecowe

Powyżej możemy dostrzec jak trend boczny ułożył się w formację dwóch wież. „Dymek” szpulek i doji, który powstał po tej formacji zakończył się spektakularnym nagrobkiem, po którym zgodnie z przewidywaniami ceny poleciały na łeb na szyję.

NMP1

Wykres nr 331 NMP Formacje świecowe 1

Na tym wykresie widzimy: 1. świecę wieczorną utworzoną przez białą wysoką świecę, spadającą gwiazdę lub doji na wysokich nogach (w zależności od uznania czytelnika) i czarną wysoką świecę. Gwałtowny spadek cen został zatrzymany przez potężną odwróconą spadającą gwiazdę (2). Dociekliwi mogą dostrzec ogromną zniekształconą gwiazdę poranną, a jeżeli nie, to przynajmniej formację wisiorka.

NMP2

Wykres nr 332 NMP Formacje świecowe 2

Na powyższym wykresie dotyczącym tych samych akcji druga potężna odwrócona spadająca gwiazda (3), tym razem tworząca bardzo wyraźną formację gwiazdy wieczornej o ogromnych wymiarach.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane
Strona 5 z 53Start...34567...102030...Ostatni