Ciekawostki z Giełdy Brukselskiej – ciąg dalszy

148. Ciekawostki z Giełdy Brukselskiej – ciąg dalszy

Na początek bardzo ciekawy i bardzo prosty przypadek.

Picanol

Wykres nr 360 Picanol Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Na wykresie widać wyraźnie trzy etapy zmian cen: 1. wzrost cen na rynku niedźwiedzia pomiędzy liniami Ganna 26,25 i 45,00; linie Fibonacciego 0,236, 0,382 i 0,618 działają jako hamulce wzrostu; próba przebicia linii Ganna 45,00 skończyła się niepowodzeniem i ruch cen przeszedł do etapu 2. trendu bocznego, dla którego linia Fibonacciego 0,618 stanowiła linię oporu; próba przebicia trendu w dół przy zbiegu linii Fibonacciego 0,618 i linii Ganna 18,75 zakończyła się niepowodzeniem po dotarciu cen do zbiegu linii Ganna 15,00 i linii Fibonacciego 0,500; wybicie trendu cen do góry z linii Ganna 15,00 zakończyło się powodzeniem; obecnie mamy do czynienia z etapem 3. trend zrostowy po linii Ganna 18,75.

Resilux

Wykres nr 361 Resilux Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Przykład ruchu cen podobny do poprzedniego. 1 etap – ruch cen do góry po linii Ganna 75,00; 2 etap – trend boczny pomiędzy liniami Fibonacciego 0,618 i 1,000; 3 etap – trend wzrostowy cen po linii Ganna 45,00; 4 etap (którego jeszcze nie widać wyraźnie na poprzednim wykresie) – trend boczny, który testuje linię Fibonacciego 2,618.

QFG

Wykres nr 362 QFG Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Bardzo ciekawy przykład działania proporcji Fibonacciego wyznaczonych przez ostatni spadek cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana (linie niebieskie) oraz przez pierwszy wzrost cen po zagnieżdżeniu się spirali (linie zielone). Ruchy cen są bardziej „poszarpane” i mniej regularne niż na poprzednich dwóch wykresach, jakkolwiek możemy powiedzieć, że pierwszy ruch cen odbywa się jako trend wzrostowy na rynku byka po linii Ganna 45,00 (na szczycie tego ruchu cen wyznaczono proporcje Fibonacciego). Ten ruch cen możemy podzielić na trzy podfale, z których druga jest trendem bocznym pomiędzy zieloną linią Fibonacciego (0,382) i obszarem oporu wyznaczonym przez zieloną linie Fibonacciego 5,000. Następnie mamy do czynienia ze spektakularnym spadkiem cen z zielonej linii Fibonacciego 1,000 do zielonej linii Fibonacciego 0,500 i linii Ganna 26,25, z piękną luką pomiędzy zieloną linią Fibonacciego 1,000 i liczbą Ganna 45,00.

Solvay

Wykres nr 363 Solvay Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Proporcje Fibonacciego wyznaczone przez ostatni spadek cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana (linie niebieskie) oraz przez pierwszy wzrost cen po zagnieżdżeniu się spirali (linie zielone). Linie niebieskie i zielone pokrywają się w następujących punktach: niebieska 0,000 i zielona 1,618; niebieska 0,382 i zielona 1,000, niebieska 0,618 i zielona 0,618. Ruchy cen są bardziej „poszarpane” i nieregularne niż w poprzednich przykładach. Wśród działających linii Ganna możemy wskazać linie 71,25 i 45,00. Wśród linii Fibonacciego możemy wyróżnić linie: zieloną 0,382, niebieską 0,500, niebieską 0,382 i zieloną 1,000, niebieską 0,236, niebieską 0,000 i zieloną 1,618.

Sofina

Wykres nr 364 Sofina Proporcje Fibonacciego, liczby Ganna i linie trendu

Proporcje Fibonacciego wyznaczone przez ostatni spadek cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana (linie niebieskie) oraz przez pierwszy wzrost cen po zagnieżdżeniu się spirali (linie zielone). Pierwszy ruch cen przebiega po linii Ganna 45,00 na rynku byka. Ruch ten możemy podzielić na kilka fal, które przebiegają pomiędzy linią Ganna 71,25, linią Ganna 26,25, niebieską linią Fibonacciego 0,000 i zieloną linią Fibonacciego 1,000, niebieską linią Fibonacciego 0,236 i zieloną linią Fibonacciego 0,618, zieloną linią Fibonacciego 1,618. Linie Fibonacciego: niebieska 0,000 i zielona 1,000 oraz niebieska 1,000 i zielona 0,000 stanowią bardzo ważne linie oporu i wsparcia działające wstecz (linie fioletowe).

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.