Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2014

Fale Elliotta

032 Fale Elliotta Niezwykle ciekawej teorii fal Elliotta nie będę tu rozwijał. Jedynie krótko ją streszczę: 1. Ruchy cen odbywają się w sposób falowy, 2. Fale wzrostowe przeplatają się z falami spadkowymi zgodnie ze schematem: 5-3-5, 3. Da się wyróżnić różne poziomy fal (fale składają się z podfal, a te...
Komentarze zablokowane

Trendy wyznaczone intuicyjnie

031 Trendy wyznaczone intuicyjnie Metody naukowe, a więc obiektywne, stosowane do wyznaczania trendów pozostawiam naukowcom i doradcom inwestycyjnym. To ich zawód i ich odpowiedzialność. Dla mnie, amatora, znacznie bardziej interesujące są intuicyjne metody wyznaczania trendów. Częściej wyznaczam trend wyznacza przy pomocy linii, a nie przy pomocy kanału. Wykres nr 91 PKO Linie trendu...
Komentarze zablokowane

Kanały trendowe – teoria trendów

030 Kanały trendowe Całą teorię trendów można streścić w ten sposób: trendy dzielimy na wzrostowe (rosnące, wzrastające itd.), spadkowe (spadające) i boczne (konsolidacja cen). Trendy należy znaleźć i wyznaczyć. Wykres nr 87 Enea Kanały trendowe Najprostszą metodą wyznaczania trendów jest metoda ręczna. Metoda ta zastosowana została przeze mnie na wykresie powyżej...
Komentarze zablokowane