Ciekawostki z Giełdy Amsterdamskiej – ciąg dalszy

146. Ciekawostki z Giełdy Amsterdamskiej – ciąg dalszy

IEDU

Wykres nr 344 IEDU Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Proporcje Fibonacciego dla ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana (linie niebieskie) oraz dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się spirali (linie zielone) oraz linie wyznaczone przez liczby Ganna w czasie działania spirali. Widzimy działanie wszystkich linii Fibonacciego (zarówno niebieskich jak i zielonych). Działają także wszystkie linie Ganna.

ING

Wykres nr 345 ING Proporcje Fibonacciego i Ganna

Sytuacja analogiczna do poprzedniej. Proporcje Fibonacciego dla ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana (linie niebieskie) oraz dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się spirali (linie zielone) oraz linie wyznaczone przez liczby Ganna w czasie działania spirali. Wnioski takie same: działanie wszystkich wyznaczonych linii na przebieg cen.

ING1

Wykres nr 346 ING Formacje świecowe

Ostatni spadek cen poprzedzający zagnieżdżenie się spirali Carolana został poprzedzony formacją objęcia bessy (1). Pierwsza świeca formacji to doji. Wzrost cen (2) został poprzedzony kilkoma powiązanymi ze sobą formacjami świecowymi: harami czarno-czarne niskiej ceny, młot, formacja objęcia hossy.

IEPYU

Wykres nr 347 IEPYU Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Sytuacja bardziej skomplikowana niż poprzednie. Linie Ganna dla dwóch spiral Carolana (czerwone dla pierwszej i szare dla drugiej) oraz proporcje Fibonacciego dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się pierwszej spirali (linie niebieskie) oraz dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się drugiej spirali (linie zielone). Na przebieg cen drugiej spirali mają wpływ linie Fibonacciego pierwszej spirali (np. 0,382, 0,500, 1,000 i 1,618) oraz linie Ganna pierwszej spirali (np. 18,75 i 26,25). Zwracam uwagę na bardzo ciekawe wybicie cen w punkcie zejścia się trzech linii: niebieskiej Fibonacciego 1,000, czerwonej Ganna 26,25 i szarej Ganna 45,00. Dodatkowo zaznaczyłem na liliowo linię Fibonacciego 1,000 dotyczącą drugiej spirali, żeby pokazać, że działa ona „wstecz” na przebieg cen akcji podczas działania pierwszej spirali.

IEPYU1

Wykres nr 348 IEPYU Formacje świecowe 1

Wzrost cen zapoczątkowany działaniem pierwszej (1) spirali zaczyna się prawie podręcznikowym przykładem gwiazdy porannej.

IEPYU2

Wykres nr 349 IEPYU Formacje świecowe 2

Na wykresie powyżej formacja przenikania (2), formacja podobna do gwiazdy porannej składająca się z formacji młota (3) oraz harami biało-czarne wysokie ceny (4).

IEPYU3

Wykres nr 350 IEPYU Formacje świecowe 3

Na wykresie powyżej harami (5), odwrócony wisiorek (6) oraz zbieg trzech formacji świecowych (7): harami niskiej ceny, młot i formacja objęcia hossy.

IMEEU

Wykres nr 351 IMEEU Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Proporcje Fibonacciego dla ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana (linie niebieskie) oraz dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się spirali (linie zielone) oraz linie wyznaczone przez liczby Ganna w czasie działania spirali. Widzimy kilka etapów ruchu cen: 1. wzrost do linii Fibonacciego 1,000, 2. spadek do linii Ganna 7,50, 3. wzrost do linii Ganna 63,75, 4. spadek do linii Ganna 18,75 i linii Fibonacciego zielonej 0,382, 5. wzrost na rynku niedźwiedzia pomiędzy liniami Ganna 26,25 i 45,00. Ten ostatni ruch cen jest modyfikowany przez linie Fibonacciego niebieskie 0,618, 0,382, 0,236 i 0,000, linie Fibonacciego zielone 0,382, 0,618, 1,618 i 2,618.

IMT

Wykres nr 352 IMT Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Bardzo ciekawy przypadek na wykresie powyżej. Dwie spirale zagnieżdżone na linii 0,000 Fibonacciego, która wyznacza także punkt startu ostatniego wzrostu cen przed zagnieżdżeniem się pierwszej spirali Carolana (czerwonej). Możemy zobaczyć działanie wszystkich linii Fibonacciego wyznaczonych dla pierwszego wzrostu cen podczas działania pierwszej spirali na przebieg ruchów cen na ruchy cen pierwszej (czerwonej) i drugiej (szarej) spirali.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.