Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2014

Pozostałe uporządkowane podstawowe dane finansowe i wpływ sezonowości przychodów na kursy akcji

097 Pozostałe uporządkowane podstawowe dane finansowe i wpływ sezonowości przychodów na kursy akcji Omówmy teraz po krótce pozostałe dane finansowe uwidocznione w poniższej tabeli: Tabela nr 84 Uporządkowane podstawowe dane finansowe – rachunek zysków i strat Ilość akcji i ich wartości nominalna – bardzo cenne dane zaczerpnięte z Internetu –...
Komentarze zablokowane

Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

096 Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) Rachunek przepływów pieniężnych powstał przy tym szczytnym założeniu, żeby pokazywał rzeczywiste przepływy środków pieniężnych, ponieważ informacje, że spółka generuje zyski nie świadczy o tym, że jest w dobrej kondycji finansowej. Zyski mogą być papierowe (np. z wyceny aktywów), spółka przeinwestowana, obciążona zbyt...
Komentarze zablokowane

W jaki sposób Rockefeller poradził sobie z rachunkiem zysków i strat

095 O tym, w jaki sposób Rockefeller poradził sobie z rachunkiem zysków i strat Rockefeller przystąpił bez zbędnej zwłoki do działania. 7. Pożyczył w parabanku na wysoki procent (30%), bo był biedny i nie miał żadnego zabezpieczenia, 1.000,00 USD. Kredyt był spłacany kwartalnie po 100,00 USD wraz z narosłymi odsetkami....
Komentarze zablokowane