Prawa autorskie

Do witryny internetowej jak i do elementów i treści publikowanych w ramach tej witryny należy stosować przepisy prawa autorskiego obowiązujące w Polsce (obecnie: Ustawa o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych, Ustawa prawo o własności przemysłowej).

Treści publikowane w ramach blogu: „Świece japońskie” są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. W szczególności nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu tych przepisów i nie stanowią wyceny instrumentów finansowych w rozumieniu tych przepisów.

Analizy prezentowane na stronie „Świece japońskie” są oparte na danych historycznych i stanowią wyłącznie osobistą opinię autora.

Autor nie odpowiada za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie analiz zawartych na stronie „Świece japońskie”.