Kilka ciekawostek z krajów arabskich – ciąg dalszy

131 Kilka ciekawostek z krajów arabskich – ciąg dalszy

Kilka ciekawostek z giełdy w Ammanie.

JorElectricFibonacci

Wykres nr 230 Jor Electric – proporcje Fibonacciego

Po spadkach w 2011 r. akcje jordańskiej spółki miotają się pomiędzy liniami wyznaczonymi przez proporcje Fibonacciego.

UnionTobaccotrojkat

Wykres nr 231 Union Tobacco – formacja Trójkąta

Na powyżej załączonym wykresie widać Trójkąt, który utworzył się przez ostatni rok. Pytanie brzmi: czy wybicie nastąpi do góry, czy na dół. Nie ma na to dobrej odpowiedzi, głównie dlatego, że nie wiemy jakie trendy kształtowały kursy akcji w przeszłości.

InvestBank3X

Wykres nr 232 Invest Bank – proporcje Ganna

Na wykresie widać spiralę Carolana, która wybiła się z linii wyznaczającej dno ostatnich spadków. W pierwszym okresie nastąpiło ostre wybicie cen na rynku byka, po czym korekta spadkowa zatrzymała się na linii Ganna 45,00. Od tego momentu widać oddziaływanie linii 0,618 i 1,000 wyznaczonych przez proporcje Carolana podczas spektakularnego spadku w okolicach marca 2011 r.

AkaryliczbyGanna

Wykres nr 233 Akary – proporcje Fibonacciego i proporcje Ganna

Na wykresie powyżej widać jak po długotrwałym okresie zmagania się z liniami 0,500 i 0,618 wyznaczonymi przez proporcje Fibonacciego spirala Carolana wybija kursy akcji do góry, przy czym nie jest to tak spektakularny wzrost jak widoczny na wykresie. Jest to przyzwoity poziom wzrostu na rynku byka powyżej linii Ganna 45,00 widoczny na wykresie poniżej.

AkaryliczbyGanna1

Wykres nr 234 Akary – linie Ganna

HayatPhatOW

Wykres nr 235 Hayat Phat – linie Ganna i proporcje Fibonacciego

Na powyżej załączonym wykresie widać jak w pierwszym okresie działania spirali Carolana ceny pną się na rynku niedźwiedzia po linii Ganna 26,25. W następnym etapie mamy do czynienia ze spadkiem cen, dla którego wyznaczyłem linie zgodnie z proporcjami Fibonacciego. Trzeci etap to okres pełznącego wzrostu cen na rynku niedźwiedzia pomiędzy liniami Ganna 15,00 i 18,75. Wzrost zatrzymuje się na przecięciu linii 18,75 Ganna i linii oporu wyznaczonej przez ostatni szczyt wzrostu cen, którego nie widać na wykresie. Po krótkotrwałym spadku nastąpił wzrost cen, który oparł się obecnie na tej samej linii. Ponieważ jako wsparcie działa obecnie linia Ganna 15,00. Zagadkę stanowi to, w jaki sposób zachowają kursy cen w najbliższej przyszłości.

HayatPhatOW1

Wykres nr 236 Hayat Phat – odwrócony wisiorek

Dodatkowo na wykresie powyżej możemy zobaczyć formację Odwróconego wisiorka.

UnionInvestment5X

Wykres nr 237 Union Investment – proporcje Fibonacciego i spirala Carolana

Na wykresie powyżej widzimy spektakularny wzrost cen we wrześniu 2009 r. i następujący po nim spektakularny spadek w następnych miesiącach tego roku. Dla obu tych wahań cen wyznaczyłem proporcje Fibonacciego. Silna spirala Carolana z listopada 2012 r. zatrzymała się na linii Ganna 75,00, następnie możemy obserwować spadki na przebieg których mają wpływ wyznaczone wcześniej proporcje Fibonacciego.

Ponadto udało się wyznaczyć na tym wykresie dwie formacje świecowe, co widać poniżej.

UnionInvestment5X1

Wykres nr 238 Union Investment – formacje świecowe

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane

Ciekawostki – kraje arabskie

130 Kilka ciekawostek z krajów arabskich

Poniższe przykłady pochodzą z giełd z Abu Dhabi i Ammanu. Kryzys nie ominął tych niewielkich giełd, na których płynność papierów wartościowych jest ograniczona. Tym niemniej proporcje Fibonacciego działają jak najbardziej, spirale Carolana da się zidentyfikować.

Na początek typowa spirala Carolana.

DeeraspiralaCarolana

Wykres nr 222 Deera – spirala Carolana

Ciekawe jest to, że w pierwszym wybiciu rynek byka był tak silny, że przebił linię Ganna 82,50. W trzecim ruchu do góry siła wzrostu powtórzyła się, tym razem opierając się na linii Ganna 75,00.

Dla odmiany przykład działania proporcji Fibonacciego:

DanaGasFibonacci

Wykres nr 223 Dana Gas – proporcje Fibonacciego

Linie Fibonacciego, których działanie jest widoczne na wykresie to 1,618, 1,000, 0,618 i 0,382.

ComLandDevspiralaCarolana

Wykres nr 224 Com Land Dev – spirala Carolana i proporcje Fibonacciego

W pierwszym wybiciu kursy walut pięły się do góry po linii Ganna 82,5, przy drugim wybiciu, spłaszczonym przez działanie linii Fibonacciego 1,000 wzrost skończył się na linii Ganna 71,25. Przez cały czas był to rynek byka, gdyż wzrosty cen odbywały się pomiędzy liniami Ganna 45,00 i 63,75, przy czym jako linia wsparcia działała linia Fibonacciego 1,618.

SharjahspiralaCarolana

Wykres nr 225 Sharjah – spirala Carolana i proporcje Fibonacciego

Spirala Carolana przedstawiona powyżej wyznacza co najmniej cztery etapy trendu: po pierwsze wzrost cen po linii Ganna 45,00; po drugie trend boczny z linią oporu Fibonacciego 1,000 i liniami wsparcia Fibonacciego 0,618 oraz linią Ganna 15,00; po trzecie: wybicie trendu do góry w miejscu przecięcia się linii Fibonacciego 1,000 i linii Ganna 18,75; wzrost cen przebił linię Fibonacciego 1,618 i linię Ganna 26,25; po czwarte pełzający cen spadkowy, który oparł się na linii Ganna 15,00.

Arkangwiazdawieczorna

Wykres nr 226 Arkan – spirala Carolana

Powyżej bardzo ciekawy przypadek spirali Carolana, która zagnieździła się po długim okresie spadku cen. Widać działanie proporcji Fibonacciego 1,000 i 0,382 wytyczonych podczas spadków. Spadek cen podczas działania spirali został poprzedzony gwiazdą wieczorną.

DarAldawalinieGanna

Wykres nr 227 Dar Aldava – spirala Carolana

Przykład podobny do poprzedniego, przy czym wzrost cen dotarł do podstawy poprzedniego spadku cen, czyli jak byśmy powiedzieli do linii Fibonacciego 0,000.

AlAmalspiralaCarolana

Wykres nr 228 Al Amal – spirala Carolana

Powyżej spirala, która wywindowała ceny ponad linię Ganna 63,75. Następnie nastąpiły spektakularne spadki do poziomu linii Ganna 7,50. Ciekawe będzie obserwować, co stanie się dalej, czy nastąpi odbicie do góry, czy też spadek cen przebije ostatnią istotną linię Ganna. Do tego dochodzi pytanie, linia wytyczona przez szczyty wzrostu cen będzie w dłuższej perspektywie oddziaływała na kursy akcji.

RasKhaimahlinietrendu

Wykres 229 Ras Al Khaimah – linie trendu

Powyżej przykład w jaki sposób trend wzrostowy powoli nabiera mocy. Kolejne linie trendu podnoszą wartość kursów, aż do momentu zagnieżdżenia się spirali Carolana.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane

Przerywnik – kilka trendów długoterminowych

129 Kilka trendów długoterminowych

W tym poście chciałbym pokazać kilka trendów długoterminowych zanim znikną z ekranu.

Aliorciekawe2

Wykres nr 214 Alior – trend długoterminowy

W poście 027 na wykresie 67 możemy obserwować w jaki sposób oddziaływanie linii Fibonacciego przenika się z oddziaływaniem linii Ganna. Na bieżącym wykresie widać jak kurs przebija w dół linie Fibonacciego 1,618 i Ganna 7,50. Następnie linią wsparcia staje się linia Fibonacciego 1,000, a linią oporu linia Ganna 7,50.

BOSciekawe2

Wykres nr 215 BOŚ – trend długoterminowy

Na wykresach 114 (post 033) i 153 (post 079) można obserwować w jaki sposób powstały dwie formacje trójkąta. Powyżej te same trójkąty na tle trendu długoterminowego wyznaczonego przez proporcje Fibonacciego, przy czym nie jest to spirala wyznaczona przez miesiące III’2009/IV’2010 (jak na poprzednich wykresach), tylko inna spirala wyznaczona przez miesiące VIII’2009/IV’2010.

Handlowyciekawe2

Wykres nr 216 Bank Handlowy – trend długoterminowy

Na wykresach 55 (post 024) i 150 (post 079) widać długoterminowy i krótkoterminowy trend wzrostu cen akcji Banku Handlowego. Na powyższym wykresie widać, że trend się utrzymuje. Po szkielecie Sakata dziesięciu rekordowych sesji bessy udało się wytyczyć nową spiralę Carolana, która wypchnęła kursy akcji do góry. W ostatnim okresie (od lipca 2014 r.) funkcję linii wsparcia pełni linia Ganna 26,25, a linii oporu linia Ganna 45,00.

Krukciekawe2

Wykres nr 217 Kruk – trend długoterminowy

Podobnie jak na wykresach 77 (post 028) i 179 (post 083) widzimy przenikanie się linii Fibonacciego i Ganna. Od czerwca 2014 r. widać jak linie Ganna: 18,75 pierwszej spirali Carolana i 15,00 drugiej spirali Carolana stawiają opór trendowi spadkowemu.

Novitaciekawe2

Wykres nr 218 Novita – trend długoterminowy

Akcje Novity stanowiły składnik portfela przykładowego. Na wykresie powyżej widać trend długoterminowy. Średnie 60-dniowa o 120-dniowa przecinają się wielokrotnie, przy czym przecięcie w momencie utworzenia się spirali Carolana (Złoty krzyż) generuje prawidłowy sygnał zakupu akcji, a następne przecięcie (Krzyż śmierci) generuje prawidłowy sygnał sprzedaży akcji. W ostatnim okresie wahań cen widzimy jak kursy „podwiesiły się” pod linię Ganna 0,45.

RSYciekawe2

Wykres nr 219 RSY – trend długoterminowy

Analiza RSY znajduje się w postach 027 (wykres 73) i 086 (wykres 198). Tutaj możemy zobaczyć jak od czerwca 2014 r. przebieg kursu jest wyznaczony przez linie: Fibonacciego 0,000 pierwszej spirali, 0,618 drugiej spirali oraz Ganna 18,75.

Wadexciekawe2

Wykres nr 220 Wadex – trend długoterminowy

Akcje Wadex. Analizowane na wykresach 72 (post 027) i 207 (post 087). To jest przykład, jak kursy akcji po krótkiej walce na przecięciu się linii Fibonacciego 0,000 i Ganna 15,00, niestety przebiły linie wsparcia i potwierdziły trend spadkowy.

WindMobileciekawe2

Wykres nr 221 Wind Mobile – trend długoterminowy

Analiza akcji Wind Mobile znajduje się w poście 087 (wykres 210). Tutaj potwierdzenie „siły” linii Fibonacciego 1,618 oraz linii Ganna 18,75 i 26,25.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane
Strona 10 z 53Start...89101112...203040...Ostatni