Ciekawostki z Giełdy Brukselskiej

147. Ciekawostki z Giełdy Brukselskiej

Poniżej bardzo ciekawy przykład.

Colruyt

Wykres nr 353 Colruyt Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Proporcje Fibonacciego wyznaczone dla ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali oddziałują na przebieg cen podczas działania spirali Carolana. Wewnątrz spirali mamy kilka wyraźnych etapów wahań cen: 1. zmaganie się byków i niedźwiedzi wokół linii Ganna 45,00, 2. krótki okres wzrostu cen na rynku byka od linii Ganna 26,25 do linii Ganna 63,75, 3. zmaganie się byków i niedźwiedzi na linii Ganna 45,00, 4. spadek cen do linii Fibonacciego 0,618, 5. wzrost cen. Pytanie: czy wzrost cen zostanie zahamowany przez linię Ganna 26,25 lub linię Fibonacciego 0,000 lub u zbiegu tych dwóch linii. W trakcie działania spirali Carolana widzimy wpływ na ceny wszystkich wyznaczonych linii Fibonacciego.

Deceuninck

Wykres nr 354 Deceuninck Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Piękny przykład działania proporcji Fibonacciego wyznaczonych przez ostatni spadek cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carola (linie niebieskie) oraz przez pierwszy wzrost cen w czasie działania spirali (linie zielone). Zwracam uwagę zwłaszcza na trend boczny pomiędzy styczniem i listopadem 2013 r. wyznaczony przez niebieską linię Fibonacciego (linia oporu) 0,500 i zielona linię Fibonacciego (linia wsparcia) 0,618. W okresie od stycznia do maja 2014 r. linia Ganna 45,00 działała skutecznie jako linia oporu nie dopuszczając do powstania rynku byka. Od połowy lipca jako linia wsparcia działała linia Ganna 26,25. Pytanie: czy linia Ganna 26,25 wzmocniona zieloną linią Fibonacciego 1,618 wybije ceny do góry?

LyxorBel

Wykres nr 355 Lyxor Bel Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Przykład podobny do poprzedniego. Pokazuje działanie proporcji Fibonacciego wyznaczonych przez ostatni spadek cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carola (linie niebieskie) oraz przez pierwszy wzrost cen w czasie działania spirali (linie zielone). Pierwszy ruch cen kończy się na linii Ganna 63,75, drugi ruch cen (spadek) został powstrzymany u zbiegu linii Ganna 26,25 i zielonej linii Fibonacciego 0,382. Następnie mamy do czynienia z długotrwałym trendem wzrostowym. Ceny „podpięły się” pod linię Ganna 45,00 na rynku niedźwiedzia. Od lutego 2014 r. linia Fibonacciego 2,618 próbuje „wspierać” ceny w trendzie bocznym.

Ackermans

Wykres nr 356 Ackermans Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Przykład podobny do poprzedniego. Pokazuje działanie proporcji Fibonacciego wyznaczonych przez ostatni spadek cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carola (linie niebieskie) oraz przez pierwszy wzrost cen w czasie działania spirali (linie zielone). Zwracam uwagę na długotrwały trend boczny wokół niebieskiej linii Fibonacciego 0,382 trwający od połowy stycznia 2012 r. do stycznia 2013 r. Kolejne wzrosty i spadki cen są wsparte o obszar wyznaczony pomiędzy zieloną linią Fibonacciego 1,000 i niebieską linią Fibonacciego 0,500 oraz oparte o wzrosty cen wyznaczone o obszar pomiędzy niebieską linią Fibonacciego 0,236 i zieloną linią Fibonacciego 1,618. Obszar oporu został przerwany dopiero przez działanie linii Ganna 26,25 wzmocnione przez zieloną linię Fibonacciego 1,618. Następnie widzimy działanie linii Ganna 18,75 i 26,25 „w górę” i działanie liczby Fibonacciego 0,000 „w dół”. Można zauważyć trwała zasadę, że niebieskie linie Fibonacciego wyznaczone w czasie spadków cen będą raczej działały jako linie oporu, a zielone linie Fibonacciego wyznaczone w czasie wzrostów cen będą raczej działały jako linie wsparcia. Od połowy marca 2014 r. rolę linii wsparcia próbuje przyjąć zielona linia Fibonacciego 4,236.

Exmar

Wykres nr 357 Exmar Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Przykład bardzo podobny do poprzedniego. W trendzie bocznym trwającym od listopada 2011 r. do grudnia 2012 r. ceny oscylują wokół niebieskiej linii Fibonacciego 0,382. Obszar wsparcia został wyznaczony przez niebieską linię Fibonacciego 0,618 i zieloną linię Fibonacciego 0,618, obszar oporu został wyznaczony przez zieloną linię Fibonacciego 1,618 i niebieską linię Fibonacciego 0,236. Wybicie z trendu bocznego nastapiło przy pomocy linii Ganna 26,25. W ostatnim okresie trendu bocznego o grudnia 2013 r. zielona linia Fibonacciego „próbuje” pełnić rolę linii wsparcia.

Ablynx

Wykres nr 358 Ablynx Proporcje Fibonacciego, liczby Ganna i strefy czasowe Fibonacciego

Działanie proporcji Fibonacciego wyznaczonych przez ostatni spadek cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carola (linie niebieskie) oraz przez pierwszy wzrost cen w czasie działania spirali (linie zielone). W trakcie działania spirali Carolana widzimy działanie niebieskich linii Fibonacciego: 0,236, 0,382 i 0,618 oraz wszystkich wyznaczonych zielonych linii Fibonacciego. Działające linie Ganna to na pewno 82,50, 75,00, 71,25, 45,00, 26,25, 18,75, 15,00 i 7,50. Strefy czasowe Fibonacciego zostały wyznaczone od dnia zagnieżdżenia się spirali. Czy działają? Wydaje się, że tak, zwłaszcza w styczniu, marcu i październiku 2012 r. oraz w kwietniu 2014 r.

Atenor

Wykres nr 359 Atenor Proporcje Fibonacciego, liczby Ganna, strefy czasowe Fibonacciego i linie trendu

Bardzo piękny przykład działania różnorodnych sił na ceny akcji. Widzimy działanie zielonych linii Fibonacciego (wyznaczonych dla ostatniego spadku przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana) 0,000 (także wstecz), 0,236 (także wstecz), 0,382 (także wstecz), 0,500 (także wstecz), 0,618 (także wstecz). Działające w trakcie spirali niebieskie linie Fibonacciego (wyznaczone dla pierwszego wzrostu cen po zagnieżdżeniu się spirali) to 0,618, 1,000 (także wstecz), 1,618. Poprzednie ruchy cen przed zagnieżdżeniem się spirali także maja niebagatelny wpływ na przebieg cen podczas działania spirali, co pozwoliło na wyznaczenie linii oporu na poziomie szczytu cenowego z kwietnia 2010 r., linii oporu/wsparcia na poziomie szczytu cenowego z kwietnia 2011 r. oraz linii oporu łączącej te dwa szczyty. Linie Ganna, które wzmacniają lub osłabiają działanie wymienionych wyżej linii to kolejno 75,00, 71,25, 45,00 i 63,25. Na powyższym wykresie widać także działanie stref Fibonacciego, a to: w styczniu, kwietniu, czerwcu i październiku 2012 r., maju 2013 r. i kwietniu 2014 r.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.