Rodzaje świec: biała, czarna i doji – najprostsze wzory w excelu

002 Świece

BudowaSwiecy Rycina nr 1 Budowa świecy

 Moja wiedza o formacjach świecowych oparta jest na książce guru formacji świecowych na zachodzie Steve Nison „Świece i japońskie techniki analizowania wykresów” WIG PRESS Warszawa 1996 r. Fragmentarycznie korzystałem także z książek Etzkorn Mark „Oscylatory” WIG PRESS Warszawa 1999, Gately Ed „Cena i czas Zarys metod analizy technicznej” WIG PRESS Warszawa 1999, Murphy John J. „Analiza techniczna” WIG PRESS Warszawa 1995, Werner Janusz „Jak wygrywać na polskiej giełdzie” Hermes Gliwice brak roku wydania, oraz z wiedzy internetowej.

Pierwszy podział świec jaki nasuwa się intuicyjnie to: biała świeca (świeca o białym korpusie), czarna świeca (świeca o czarnym korpusie), doji (świeca bez korpusu). Wzory arytmetyczne dla tych świec to:

1. Biała świeca:

Cena otwarcia < cena zamknięcia,

2. Czarna świeca:

Cena otwarcia > cena zamknięcia

3. Doji:

Cena otwarcia = cena zamknięcia.

W excelu wygląda to tak:

ABCBialaCzarnaDoji1

Tabela nr 1 ABC Biała Czarna Doji

 Plik w formacie xls: ABCBialaCzarnaDojixls.

A na wykresie wygląda to tak (wykres dla innej spółki):

RangoldDoji1

 Wykres nr 4 Doji

Proszę zwrócić uwagę, że to co na wykresie wygląda jako doji (świeca bez korpusu) nie zawsze jest doji zgodnie z wzorami arytmetycznymi. Złudzenie optyczne powoduje, że czarne świece o bardzo małych korpusach (2, 3, 6 i 7) jawią się jako doji. Od inwestora będzie zależało, czy dokonując końcowej weryfikacji istnienia formacji świecowej uzna białe i czarne świece o bardzo małych korpusach za doji, czy nie.

Także przy tworzeniu arkusza kalkulacyjnego można z góry założyć, że białe i czarne świece o bardzo małych korpusach to doji, ja jednak, dla jasności i prostoty tworzenia wzorów pozostanę przy tym, że doji to świeca, której cena otwarcia jest równa cenie zamknięcia.

Doji przyjmuje różną postać. Będzie to zarówno świeca bez cieni (na wykresie jako pozioma kreska), jak i świeca bez jednego z cieni lub z dwoma cieniami.

Doji

Rycina nr 2 Doji

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego zaczynamy od ściągnięcia z Internetu kursów akcji lub innych papierów wartościowych. Jest wiele stron internetowych, których nie będę reklamował, które oferują za darmo kursy archiwalne. Ja ściągam pliki ze źródła, czyli ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Są to pliki w formacie csv, który bez problemu otwiera się w excelu.

Po skasowaniu niepotrzebnych kolumn pozostawiamy:

A – data,

B – kurs otwarcia,

C – kurs maksymalny,

D – kurs minimalny,

E – kurs zamknięcia,

Wypełniamy nagłówki kolumn G, H i I:

G – Biała świeca,

H – Czarna świeca,

I – Doji.

Wzory w kolumnach G, H i I wyglądają następująco:

G – =JEŻELI(+E4>B4;PRAWDA;FAŁSZ),

H – =JEŻELI(+B4>E4;PRAWDA;FAŁSZ),

I – =JEŻELI(+E4=B4;PRAWDA;FAŁSZ).

Są to wzory dla czwartego wiersza arkusza kalkulacyjnego. Skopiowanie wzorów z tego wiersza do pozostałych wierszy załatwia sprawę. Jeżeli okazałoby się, że jakaś świeca została pokazana jako czarna i biała, czarna i doji lub biała i doji, albo jako biała, czarna i doji, to oznaczało by, że wzory są na pewno złe.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane

Rodzaje wykresów jako wyraz piękna analizy technicznej

001. Wykresy

Wahania kursów giełdowych można ilustrować na wiele sposobów. Jednym z takich sposobów jest wykres liniowy, w którym na osi czasu połączono ceny zamknięcia.

Liniowy1

Wykres nr 1 Wykres liniowy

Wykresy kursów akcji są generowane z programu MetaStock XII.

Wykres liniowy może być przedmiotem analizy technicznej. Informuje o wzrostach i spadkach cen (trendach i cyklach). Wraz z innymi instrumentami oceny rynku kursów jak oscylatory, analiza wskaźnikowa, analiza portfelowa może stanowić podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wykres słupkowy, zamieszczony poniżej niesie więcej informacji niż wykres liniowy. Słupki mówią nam o wysokości wahań cen w ciągu przyjętego okresu czasu (godziny, sesji, dnia, tygodnia itd.) oraz o cenach otwarcia i zamknięcia.

Slupkowy1

Wykres nr 2 Wykres słupkowy

Najwięcej informacji o rynku niesie metoda ilustracji trendów cenowych zwana po polsku „świece japońskie” (candelsticks).

Swiece1

Wykres nr 3 Wykres świecowy

Oprócz cen najwyższej i najniższej wykres pokazuje także ceny otwarcia i zamknięcia. Białe świece pokazują wahania cen, dla których cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia (wzrost ceny), a czarne świece pokazują wahania cen, dla których cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia (spadek ceny).

Wykresy świecowe pozwalają na przeprowadzenie takich samych analiz jak wykresy liniowe i słupkowe, a dodatkowo pozwalają na identyfikację dni zmiany trendów (czyli dni, w których należy kupić lub sprzedać instrumenty finansowe (zwane dawniej papierami wartościowymi) po rozpoznaniu formacji świecowych o pięknych japońskich nazwach (np. wisielec, zasłona ciemnej chmury czy formacja trzech buddów).

Poezja, metafora i piękno – tak można określić japońską metodę świec. Rzecz w tym, w jaki sposób nauczyć się rozpoznawać te formacje. Dla zawodowca, który zajmuje się tym codziennie, to pestka. Dla amatora to problem. Można wspomóc się excelem stosując proste wzory arytmetyczne i logiczne, co zostanie zaprezentowane w następnych spotach blogu.

Trzeba pamiętać, że żadne wzory nie wynajdą nam momentów gwarantujących bezbłędną identyfikację formacji. Wskażą jedynie miejsca, w których utworzyła się formacja świecowa. Ocena, czy jest to prawdziwy, czy fałszywy sygnał, zależy zawsze do człowieka, który w miarę nabywania doświadczenia nauczy się identyfikacji formacji bez pomocy excela.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane

Wstęp jako wyraz intencji autora

000. Wstęp

Niniejszy blog ma za zadanie zwiększyć zdolność rozpoznawania formacji świecowych i jest skierowany do amatorów analizy technicznej.

Koniecznie muszę tu zamieścić formułkę, która sytuuje blog w sieci przepisów dotyczących zawodowców, a więc doradców inwestycyjnych i zawodowych graczy giełdowych.

Treści publikowane w ramach blogu: „Świece japońskie” są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. W szczególności nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu tych przepisów i nie stanowią wyceny instrumentów finansowych w rozumieniu tych przepisów.

Analizy prezentowane na stronie „Świece japońskie” są oparte na danych historycznych i stanowią wyłącznie osobistą opinię autora.

Autor nie odpowiada za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie analiz zawartych na stronie „Świece japońskie”.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane
Strona 53 z 53Start...102030...4950515253