Kilka ciekawostek z krajów arabskich – ciąg dalszy

131 Kilka ciekawostek z krajów arabskich – ciąg dalszy

Kilka ciekawostek z giełdy w Ammanie.

JorElectricFibonacci

Wykres nr 230 Jor Electric – proporcje Fibonacciego

Po spadkach w 2011 r. akcje jordańskiej spółki miotają się pomiędzy liniami wyznaczonymi przez proporcje Fibonacciego.

UnionTobaccotrojkat

Wykres nr 231 Union Tobacco – formacja Trójkąta

Na powyżej załączonym wykresie widać Trójkąt, który utworzył się przez ostatni rok. Pytanie brzmi: czy wybicie nastąpi do góry, czy na dół. Nie ma na to dobrej odpowiedzi, głównie dlatego, że nie wiemy jakie trendy kształtowały kursy akcji w przeszłości.

InvestBank3X

Wykres nr 232 Invest Bank – proporcje Ganna

Na wykresie widać spiralę Carolana, która wybiła się z linii wyznaczającej dno ostatnich spadków. W pierwszym okresie nastąpiło ostre wybicie cen na rynku byka, po czym korekta spadkowa zatrzymała się na linii Ganna 45,00. Od tego momentu widać oddziaływanie linii 0,618 i 1,000 wyznaczonych przez proporcje Carolana podczas spektakularnego spadku w okolicach marca 2011 r.

AkaryliczbyGanna

Wykres nr 233 Akary – proporcje Fibonacciego i proporcje Ganna

Na wykresie powyżej widać jak po długotrwałym okresie zmagania się z liniami 0,500 i 0,618 wyznaczonymi przez proporcje Fibonacciego spirala Carolana wybija kursy akcji do góry, przy czym nie jest to tak spektakularny wzrost jak widoczny na wykresie. Jest to przyzwoity poziom wzrostu na rynku byka powyżej linii Ganna 45,00 widoczny na wykresie poniżej.

AkaryliczbyGanna1

Wykres nr 234 Akary – linie Ganna

HayatPhatOW

Wykres nr 235 Hayat Phat – linie Ganna i proporcje Fibonacciego

Na powyżej załączonym wykresie widać jak w pierwszym okresie działania spirali Carolana ceny pną się na rynku niedźwiedzia po linii Ganna 26,25. W następnym etapie mamy do czynienia ze spadkiem cen, dla którego wyznaczyłem linie zgodnie z proporcjami Fibonacciego. Trzeci etap to okres pełznącego wzrostu cen na rynku niedźwiedzia pomiędzy liniami Ganna 15,00 i 18,75. Wzrost zatrzymuje się na przecięciu linii 18,75 Ganna i linii oporu wyznaczonej przez ostatni szczyt wzrostu cen, którego nie widać na wykresie. Po krótkotrwałym spadku nastąpił wzrost cen, który oparł się obecnie na tej samej linii. Ponieważ jako wsparcie działa obecnie linia Ganna 15,00. Zagadkę stanowi to, w jaki sposób zachowają kursy cen w najbliższej przyszłości.

HayatPhatOW1

Wykres nr 236 Hayat Phat – odwrócony wisiorek

Dodatkowo na wykresie powyżej możemy zobaczyć formację Odwróconego wisiorka.

UnionInvestment5X

Wykres nr 237 Union Investment – proporcje Fibonacciego i spirala Carolana

Na wykresie powyżej widzimy spektakularny wzrost cen we wrześniu 2009 r. i następujący po nim spektakularny spadek w następnych miesiącach tego roku. Dla obu tych wahań cen wyznaczyłem proporcje Fibonacciego. Silna spirala Carolana z listopada 2012 r. zatrzymała się na linii Ganna 75,00, następnie możemy obserwować spadki na przebieg których mają wpływ wyznaczone wcześniej proporcje Fibonacciego.

Ponadto udało się wyznaczyć na tym wykresie dwie formacje świecowe, co widać poniżej.

UnionInvestment5X1

Wykres nr 238 Union Investment – formacje świecowe

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.