Przerywnik – kilka trendów długoterminowych

129 Kilka trendów długoterminowych

W tym poście chciałbym pokazać kilka trendów długoterminowych zanim znikną z ekranu.

Aliorciekawe2

Wykres nr 214 Alior – trend długoterminowy

W poście 027 na wykresie 67 możemy obserwować w jaki sposób oddziaływanie linii Fibonacciego przenika się z oddziaływaniem linii Ganna. Na bieżącym wykresie widać jak kurs przebija w dół linie Fibonacciego 1,618 i Ganna 7,50. Następnie linią wsparcia staje się linia Fibonacciego 1,000, a linią oporu linia Ganna 7,50.

BOSciekawe2

Wykres nr 215 BOŚ – trend długoterminowy

Na wykresach 114 (post 033) i 153 (post 079) można obserwować w jaki sposób powstały dwie formacje trójkąta. Powyżej te same trójkąty na tle trendu długoterminowego wyznaczonego przez proporcje Fibonacciego, przy czym nie jest to spirala wyznaczona przez miesiące III’2009/IV’2010 (jak na poprzednich wykresach), tylko inna spirala wyznaczona przez miesiące VIII’2009/IV’2010.

Handlowyciekawe2

Wykres nr 216 Bank Handlowy – trend długoterminowy

Na wykresach 55 (post 024) i 150 (post 079) widać długoterminowy i krótkoterminowy trend wzrostu cen akcji Banku Handlowego. Na powyższym wykresie widać, że trend się utrzymuje. Po szkielecie Sakata dziesięciu rekordowych sesji bessy udało się wytyczyć nową spiralę Carolana, która wypchnęła kursy akcji do góry. W ostatnim okresie (od lipca 2014 r.) funkcję linii wsparcia pełni linia Ganna 26,25, a linii oporu linia Ganna 45,00.

Krukciekawe2

Wykres nr 217 Kruk – trend długoterminowy

Podobnie jak na wykresach 77 (post 028) i 179 (post 083) widzimy przenikanie się linii Fibonacciego i Ganna. Od czerwca 2014 r. widać jak linie Ganna: 18,75 pierwszej spirali Carolana i 15,00 drugiej spirali Carolana stawiają opór trendowi spadkowemu.

Novitaciekawe2

Wykres nr 218 Novita – trend długoterminowy

Akcje Novity stanowiły składnik portfela przykładowego. Na wykresie powyżej widać trend długoterminowy. Średnie 60-dniowa o 120-dniowa przecinają się wielokrotnie, przy czym przecięcie w momencie utworzenia się spirali Carolana (Złoty krzyż) generuje prawidłowy sygnał zakupu akcji, a następne przecięcie (Krzyż śmierci) generuje prawidłowy sygnał sprzedaży akcji. W ostatnim okresie wahań cen widzimy jak kursy „podwiesiły się” pod linię Ganna 0,45.

RSYciekawe2

Wykres nr 219 RSY – trend długoterminowy

Analiza RSY znajduje się w postach 027 (wykres 73) i 086 (wykres 198). Tutaj możemy zobaczyć jak od czerwca 2014 r. przebieg kursu jest wyznaczony przez linie: Fibonacciego 0,000 pierwszej spirali, 0,618 drugiej spirali oraz Ganna 18,75.

Wadexciekawe2

Wykres nr 220 Wadex – trend długoterminowy

Akcje Wadex. Analizowane na wykresach 72 (post 027) i 207 (post 087). To jest przykład, jak kursy akcji po krótkiej walce na przecięciu się linii Fibonacciego 0,000 i Ganna 15,00, niestety przebiły linie wsparcia i potwierdziły trend spadkowy.

WindMobileciekawe2

Wykres nr 221 Wind Mobile – trend długoterminowy

Analiza akcji Wind Mobile znajduje się w poście 087 (wykres 210). Tutaj potwierdzenie „siły” linii Fibonacciego 1,618 oraz linii Ganna 18,75 i 26,25.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.