Ciekawostki – kraje arabskie

130 Kilka ciekawostek z krajów arabskich

Poniższe przykłady pochodzą z giełd z Abu Dhabi i Ammanu. Kryzys nie ominął tych niewielkich giełd, na których płynność papierów wartościowych jest ograniczona. Tym niemniej proporcje Fibonacciego działają jak najbardziej, spirale Carolana da się zidentyfikować.

Na początek typowa spirala Carolana.

DeeraspiralaCarolana

Wykres nr 222 Deera – spirala Carolana

Ciekawe jest to, że w pierwszym wybiciu rynek byka był tak silny, że przebił linię Ganna 82,50. W trzecim ruchu do góry siła wzrostu powtórzyła się, tym razem opierając się na linii Ganna 75,00.

Dla odmiany przykład działania proporcji Fibonacciego:

DanaGasFibonacci

Wykres nr 223 Dana Gas – proporcje Fibonacciego

Linie Fibonacciego, których działanie jest widoczne na wykresie to 1,618, 1,000, 0,618 i 0,382.

ComLandDevspiralaCarolana

Wykres nr 224 Com Land Dev – spirala Carolana i proporcje Fibonacciego

W pierwszym wybiciu kursy walut pięły się do góry po linii Ganna 82,5, przy drugim wybiciu, spłaszczonym przez działanie linii Fibonacciego 1,000 wzrost skończył się na linii Ganna 71,25. Przez cały czas był to rynek byka, gdyż wzrosty cen odbywały się pomiędzy liniami Ganna 45,00 i 63,75, przy czym jako linia wsparcia działała linia Fibonacciego 1,618.

SharjahspiralaCarolana

Wykres nr 225 Sharjah – spirala Carolana i proporcje Fibonacciego

Spirala Carolana przedstawiona powyżej wyznacza co najmniej cztery etapy trendu: po pierwsze wzrost cen po linii Ganna 45,00; po drugie trend boczny z linią oporu Fibonacciego 1,000 i liniami wsparcia Fibonacciego 0,618 oraz linią Ganna 15,00; po trzecie: wybicie trendu do góry w miejscu przecięcia się linii Fibonacciego 1,000 i linii Ganna 18,75; wzrost cen przebił linię Fibonacciego 1,618 i linię Ganna 26,25; po czwarte pełzający cen spadkowy, który oparł się na linii Ganna 15,00.

Arkangwiazdawieczorna

Wykres nr 226 Arkan – spirala Carolana

Powyżej bardzo ciekawy przypadek spirali Carolana, która zagnieździła się po długim okresie spadku cen. Widać działanie proporcji Fibonacciego 1,000 i 0,382 wytyczonych podczas spadków. Spadek cen podczas działania spirali został poprzedzony gwiazdą wieczorną.

DarAldawalinieGanna

Wykres nr 227 Dar Aldava – spirala Carolana

Przykład podobny do poprzedniego, przy czym wzrost cen dotarł do podstawy poprzedniego spadku cen, czyli jak byśmy powiedzieli do linii Fibonacciego 0,000.

AlAmalspiralaCarolana

Wykres nr 228 Al Amal – spirala Carolana

Powyżej spirala, która wywindowała ceny ponad linię Ganna 63,75. Następnie nastąpiły spektakularne spadki do poziomu linii Ganna 7,50. Ciekawe będzie obserwować, co stanie się dalej, czy nastąpi odbicie do góry, czy też spadek cen przebije ostatnią istotną linię Ganna. Do tego dochodzi pytanie, linia wytyczona przez szczyty wzrostu cen będzie w dłuższej perspektywie oddziaływała na kursy akcji.

RasKhaimahlinietrendu

Wykres 229 Ras Al Khaimah – linie trendu

Powyżej przykład w jaki sposób trend wzrostowy powoli nabiera mocy. Kolejne linie trendu podnoszą wartość kursów, aż do momentu zagnieżdżenia się spirali Carolana.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.