Ranking spółek stanowiących składniki przykładowego portfela rynkowego

128 Ranking spółek z przykładowego portfela rynkowego pod względem wybranych wskaźników finansowych

Poniżej tabela spółek według kryteriów ustalonych w poprzednim poście.

T138ranking

Tabela nr 138 Ranking spółek według wskaźników finansowych

Gdzie:

PIII – płynność trzeciego stopnia,

OKO – współczynnik obrotu kapitałem w obrocie,

ZysNS – zyskowność netto sprzedaży,

DA – zadłużenie aktywów,

ZSCORE – współczynnik Z-Score na prognozę upadłości.

Teraz porównajmy wyniki analizy wskaźnikowej z wynikami według kryterium analizy portfelowej.

T139rankingporownanie

Tabela 139 Ranking spółek według analizy portfelowej i wskaźnikowej

Jak widać wielkich różnic nie ma. Żeby dojść do ogólniejszych wniosków trzeba byłoby zbadać znacznie większą ilość spółek niż 10 (dla PZU brak danych).

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.