Ciekawostki z giełdy w Paryżu – przypadki bardziej skomplikowane

151. Ciekawostki z giełdy w Paryżu – przypadki bardziej skomplikowane

Bouygues

Wykres nr 378 Bouygues Proporcje Fibonacciego, liczby Ganna i linie trendu

Mamy tu bardzo ciekawy przypadek oddziaływania zewnętrznych linii Fibonacciego wyznaczonych przez jeden z ostatnich spadków cen przed zagnieżdżeniem się pierwszej spirali Carolana (czerwonej). Pytanie: czy linia Fibonacciego 2,618 zahamowała rozwój spirali czerwonej i spowodowała powstanie drugiej spirali Carolana brązowej? Czy to działanie zostało wzmocnione przez działanie fioletowej linii trendu? Przebieg ruchów cen podczas działania drugiej spirali jest modyfikowany przez linie Fibonacciego 1,000 i 1,618. Działające linie Ganna pierwszej spirali na wahania cen podczas działania drugiej spirali to 45,00 i 18,75.

Affine

Wykres nr 379 Affine Proporcje Fibonacciego, liczby Ganna i linie trendu

Powyżej bardzo ładny przykład działania proporcji Fibonacciego wstecz osi czasu. Są to linie 0,382, 0,500 i 0,618 wyznaczone podczas ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali. Z linii tych jedynie 0,618 zdążyła zadziałać na bardzo chimeryczną i słabą spiralę Carolana. Działają wszystkie wewnętrzne linie Fibonacciego. Działające linie Ganna to: 82,50, 75,00, 71,25, 15,00, 26,25, 7,50, 18,75, 15,00.

April

Wykres nr 380 April Proporcje Fibonacciego i linie trendu

Mamy tu do czynienia z silnymi proporcjami Fibonacciego wyznaczonymi podczas dwóch spadków cen przed próbą zagnieżdżenia się spirali Carolana i pierwszego wzrostu cen podczas próby zagnieżdżenia się spirali Carolana. Widać jednak, że nie miała ona siły, aby gwałtownie wybić ceny w górę podczas pierwszego ruchu cen. Powstał trend boczny. Wyznaczone linie trendów cenowych raczej nie miały wpływu na przebieg cen. W trakcie działania trendu bocznego widać działanie następujących linii Fibonacciego: 1,000 (niebieskiej równoznacznej linii 0,382 zielonej), 0,500 zielonej, 1,000 brązowej, 0,618 zielonej, 0,618 brązowej, 1,618 niebieskiej, brązowych: 0,500, 0,382, 0,236, zielonej 1,000 (równoznacznej z brązową 0,000).

FountainePajot

Wykres nr 381 Fountaine Pajot Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Bardzo ciekawy przykład działania potrójnie wyznaczonych proporcji Fibonacciego: jeden ze spadków cen przed zagnieżdżeniem się pierwszej spirali Carolana (linie zielone), pierwszy i ostatni wzrost cen podczas działania pierwszej spirali Carolana (linie niebieskie), która została wygaszona, pierwszy wzrost cen podczas działania drugiej spirali Carolana (linie fioletowe). Niektóre linie pokrywają się, np. linia 0,000 zielona i linia 2,618 fioletowa lub linia 1,000 niebieska i linia 1,000 fioletowa lub linia 2,618 zielona i linia 0,618 niebieska. Pomijam wyliczanie wszystkich linii oddziaływujących na przebieg cen, gdyż zajęłoby to zbyt wiele czasu. Proszę spojrzeć na wykres (najlepiej na powiększonym obrazku w formacie pdf).

Neovacs

Wykres nr 382 Neovacs Proporcje Fibonacciego

Powyżej wyznaczyłem pięciokrotnie proporcje Fibonacciego: trzy razy na wzrostach cen (1 zielone, 4 brązowe i 5 fioletowe) i dwa razy na spadkach cen (2 czerwone i 3 niebieskie). Próby wyznaczenie spirali Carolana w punktach 4 i 5 nie dały żadnych istotnych danych. W odniesieniu do zewnętrznych proporcji Fibonacciego możemy obserwować ewidentne oddziaływanie następujących linii: zielonej 0,000, niebieskiej 0,618, zielonej 0,236, czerwonej 0,500, niebieskiej 0,000.

Bull

Wykres nr 383 Bull Liczby Ganna, linie trendu i strefy czasowe Fibonacciego

Niezwykle ciekawy przypadek ruchów cen w długookresowym trendzie bocznym. Nie trzeba wyznaczać proporcji Fibonacciego, ponieważ wyznaczone wstecz linie trendu (fioletowe) doskonale pokazują obszary wsparcia i oporu. Proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na drugą linię od góry, która przebiega przez lukę w sierpniu 2011 r., a następnie wyznacza miejsce wybicia potężnej luki w maju 2014 r. Szczyt tej luki wyznacza linia trendu, która od kwietnia do sierpnia 2011 r. wyznacza szczyt cenowy. Bardzo ciekawie przedstawia się analiza stref czasowych Fibonacciego. Szczyt wzrostu cen w kwietniu-sierpniu 2011 r. wyznacza dno spadku cen w listopadzie 2012 r. i miejsce zagnieżdżenia się spirali Carolana. Z kolei wyznaczone w tym miejscu strefy czasowe Fibonacciego dosyć dobrze wyznaczają wzrosty i spadki cen, a zwłaszcza miejsce powstania wielkiej luki w maju 2014 r. Na ruchy cen w trakcie trwania spirali Carolana miały wpływ zwłaszcza następujące linie Ganna: 82,50, 45,00, 26,25, 18,75 i 15,00.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.