Ciekawostki z giełdy w Paryżu – ciąg dalszy

152. Ciekawostki z giełdy w Paryżu – ciąg dalszy

CI&S

Wykres nr 384 CI&S Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Zaczynamy od najprostszego przypadku. Linie, które wpływają na wahania kursów cen w największym stopniu to: Gann 75,00, Fibonacci 0,382, Fibonacci 0,618, Gann 45,00, Fibonacci 0,236, Fibonacci 1,000, Gann 26,25, Fibonacci 2,618, Fibonacci 1,618, Gann 18,75, Gann 7,50, Gann 15,00, Fibonacci 1,618, Fibonacci 1,000, Fibonacci 1,618.

CAFOM

Wykres nr 385 CAFOM Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Piękny przykład działania proporcji Fibonacciego (niebieskich) wyznaczonych podczas spadku cen poprzedzającego zagnieżdżenie się spirali Carolana oraz proporcji Fibonacciego (zielonych) wyznaczonych podczas ostatniego wzrostu cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana. Działają oprawie wszystkie niebieskie linie Fibonacciego, a to: 0,618, 0,500 i 0,382, oraz prawie wszystkie zielone linie Fibonacciego: 0,236, 0,500, 0,618, 1,000, 2,618 i 4,236. Ruch cen odbywa się w obrębie następujących linii Ganna: 71,25, 63,75, 45,00 i 26,25.

Amundi

Wykres nr 386 Amundi Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyżej podobny przykład do poprzedniego, przy czym proporcje Fibonacciego zostały wyznaczone na dwóch spadkach cen poprzedzających spiralę Carolana. Proporcje pokrywają się ze sobą: niebieska 0,500 i zielona 0,000, niebieska 0,618 i zielona 0,236, niebieska 1,000 i zielona 1,000. Ruch cen odbywa się w następujący sposób: 1. „porwany” nieregularny wzrost pomiędzy liniami Ganna 63,75 i 82,50; „rwane ruchy cen” spowodowane są niską płynnością papierów wartościowych, 2. ruch boczny, który oparł się na przecięciu linii Ganna 0,45 i zielonej linii Fibonacciego 0,382, 3. „rwany” wzrost wokół linii Ganna 0,45; rynek byka zmienia się w rynek niedźwiedzia; ruch cen jest modyfikowany przez linie Fibonacciego: niebieską 0,500 (zieloną 0,000), niebieską 0,382 i niebieską 0,236, 3. spadek cen, który prawdopodobnie oprze się lub będzie ewoluował wokół niebieskiej linii Fibonacciego 0,000 i linii Ganna 26,25.

AmundiSpa

Wykres nr 387 Amundi Spa Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Przykład podobny do poprzednich. Tym razem możemy obserwować proporcje Fibonacciego (niebieskie) wyznaczone podczas ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana oraz podczas pierwszego wzrostu cen w trakcie działania spirali Carolana. Możemy obserwować kolejno działanie następujących linii: Ganna 82,50, Ganna 71,25, Ganna 82,50 i niebieskiej Fibonacciego 0,500, zielonej Fibonacciego 0,500, niebieskiej Fibonacciego 0,382, Ganna 71,25 i niebieskiej Fibonacciego 0,500, Ganna 75,00, Ganna 71,25 i niebieskiej Fibonacciego 0,382, zielonej Fibonacciego 1,000, niebieskiej Fibonacciego 0,382, Ganna 63,75, zielonej Fibonacciego 1,000, niebieskiej Fibnacciego 0,236, Ganna 45,00, Ganna 26,25 i niebieskiej Fibonacciego 0,382, niebieskiej Fibonacciego 0,236, niebieskiej Fibonacciego 0,000, Ganna 45,00, zielonej Fibonacciego 1,618, zielonej Fibonacciego 2,618.

AmundiBank

Wykres nr 388 Amundi Bank Proporcje Fibonacciego, liczby Ganna i linie trendu

Ciekawy przypadek dużego spadku cen (po trendzie bocznym) przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana (czerwonej). Rozwój spirali został zahamowany, nastąpił spadek cen, a następnie powstała nowa spirala (brązowa). Wytyczyłem proporcje Fibonacciego (niebieskie) dla spadku cen przed zagnieżdżeniem się pierwszej spirali oraz dla wzrostu cen pierwszej „stłumionej” (czerwonej) spirali.

Trend boczny przed spektakularnym spadkiem cen zapoczątkowanym w marcu/kwietniu 2012 r. odbywał się w kanale wyznaczonym przez niebieskie linie Fibonacciego: wsparcia 0,382 i oporu 0,000. Na wzrost cen podczas działania pierwszej spirali Carolana miały wpływ następujące linie: zielona Fibonacciego 0,500, Ganna 71,25, zielona Fibonacciego 0,382, Ganna 63,75 na przecięciu z zieloną Fibonacciego 0,236, Ganna 75,00, zielona Fibonacciego 0,618, Ganna 26,25, Ganna 18,75. Druga spirala Carolana (brązowa) została wyznaczona między innymi przez: przecięcie linii Ganna brązowej 26,25 i czerwonej 18,75 oraz zielonej Fibonacciego 0,236; brązową linię Ganna 45,00, czerwoną linię Ganna 26,25 i zieloną linię Fibonacciego 0,382. Działają także niebieskie linie Fibonacciego: 0,000, 0,236, 0,500 i 0,618.

GeGeREALReit

Wykres nr 389 GeGeREAL Reit Proporcje Fibonacciego, liczby Ganna i linie trendu

Wykres podobny do poprzedniego z tą różnicą, że pierwsza spirala Carolana nie została w pełni stłumiona. Trend boczny przed spadkiem cen w lipcu 2011 r. był wyznaczony przez zieloną linię Fibonacciego (wyznaczoną podczas pierwszego trendu wzrostu cen po zagnieżdżeniu się spirali Carolana) 4,236 jako linię oporu oraz linią niebieską linię Fibonacciego (wyznaczoną podczas spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana) jako linię wsparcia. Na przebieg cen podczas działania spirali Carolana największy wpływ miały kolejno: linia Ganna 82,50, linia Ganna 45,00 przy przecięciu z zieloną linią Fibonacciego 0,236, linia Ganna  71,25 na przecięciu z zieloną linią Fibonacciego 0,618, linia Ganna 45,00, zwłaszcza na przecięciu z zieloną linią Fibonacciego 0,500, niebieska linia Fibonacciego 0,618, linia Ganna 26,25, zwłaszcza na przecięciu z zieloną linią Fibonacciego 0,500, zielona linia Fibonacciego 1,000, obszar przecięcia linii Ganna 45,00, niebieskiej linii Fibonacciego 0,618 i zielonej linii Fibonacciego 1,618, niebieska linia Fibonacciego 0,236, linia Ganna 45,00, niebieska linia Fibonacciego 0,000, niebieska linia Ganna 0,236.

CFAO

Wykres nr 390 CFAO Proporcje Fibonacciego, liczby Ganna i linie trendu

Powyżej przykład dwóch spirali i „wewnętrznych” linii Fibonacciego wyznaczonych przez pierwszy wzrost cen podczas działania pierwszej spirali (czerwonej). Jest to przykład pokazujący, że nie zawsze linie Fibonacciego wyznaczone dla pierwszej sprali działają w okresie działania drugiej spirali. Jakkolwiek druga spirala (brązowa) została wyznaczona na linii Fibonacciego 0,236, później trudno mówić o jakimś spektakularnym wpływie, z wyjątkiem linii 0,382 w pierwszym okresie wzrostu cen i linii 1,000 na przecięciu z brązową linia Ganna 26,25. Także linie Ganna dla pierwszej spirali Carolana mają niewielki wpływ na drugą spiralę Carolana, w tym linie 45,00, 26,25, 18,75 i 15,00.

Eeteur

Wykres nr 391 Eeteur Proporcje Fibonacciego, Liczby Ganna i strefy czasowe Fibonacciego

Powyżej widzimy dwie powiązane ze sobą spirale Carolana. Pierwsza oddziałuje na drugą liniami Ganna (czerwonymi): 26,25, 18,75 i 15,00 oraz przez linie Fibonacciego 1,000 i 1,618 wyznaczone przez pierwszy wzrost cen w okresie działania pierwszej spirali. Ponadto możemy zobaczyć jak strefy czasowe Fibonacciego działają dla momentów: pierwszego wzrostu cen podczas działania pierwszej spirali, spadku cen do momentu zagnieżdżenia się drugiej spirali oraz pierwszego wzrostu cen podczas działania drugiej spirali.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.