Ciekawostki z giełdy w Paryżu – prostsze przypadki

150. Ciekawostki z giełdy w Paryżu – prostsze przypadki

Na giełdzie w Paryżu nie widzę żadnych spektakularnych przykładów działania formacji świecowych, za to liczby Ganna i proporcje Fibonacciego jak najbardziej, zwłaszcza te drugie.

ADLPartner

Wykres nr 370 ADL Partner Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyżej bardzo prosty przykład działania proporcji Fibonacciego i linii Ganna. Linie dominujące to: linia Ganna 26,25, linia Ganna 75,00, linia Fibonacciego 0,618, linia Fibonacciego 0,382, linia Fibonacciego 0,236, linia Ganna 15,00, linia Ganna 18,75 i linia Ganna 26,25.

AvenirFinance

Wykres nr 371 Avenir Finance Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Drugi przykład jest podobny do poprzedniego, z tym że mamy do czynienia ze znacznie większą spiralą niż poprzednio. Dominujące linie to: linia Ganna 63,75, linia Ganna 45,00, linia Fibonacciego 0,618, linia Fibonacciego 2,618, skrzyżowanie linii Fibonacciego 2,618 i linii Ganna 45,00, linia Ganna 15,00.

Burelle

Wykres nr 372 Burelle Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Trzeci przykład podobny do poprzednich. Możemy wyróżnić kilka etapów zmian cen: 1. wzrost cen na rynku byka pomiędzy liniami Ganna 45,00 i 63,75, 2. trend boczny pod linią Fibonacciego 1,000, 3. wzrost cen na rynku, na którym zmagają się ze sobą byki i niedźwiedzie, wokół linii Ganna 45,00; linia wzrostu cen jest modyfikowana przez linie Fibonacciego 1,618 i 2,618, 4. Spadek cen do poziomu linii Fibonacciego 1,618, 5. wzrost cen po linii Ganna 26,25.

SiparexCroissance

Wykres nr 373 Siparex Croissance Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Przykład bardziej skomplikowany niż poprzednie. Mamy tu do czynienia z gwałtownymi wzrostami i spadkami cen. Zwrotne momenty: linia Fibonacciego 2,618, linia Ganna 18,75, liczba Ganna 26,25, linia Ganna 45,00, linia Fibonacciego 1,000, linia Fibonacciego 2,618, linia Fibonacciego 0,618, linia Ganna 18,75, linia Fibonacciego 2,618, linia Ganna 26,25, linia Fibonacciego 2,618.

Vexim

Wykres nr 374 Vexim Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Wyżej bardzo ciekawy przykład działania, przede wszystkim proporcji Fibonacciego. Wyznaczyłem proporcje Fibonacciego trzykrotnie. Po raz pierwszy na poziomie pierwszych wzrostów cen podczas działania spirali Carolana. Nie jest to oczywisty punkt wyznaczenia proporcji ponieważ wzrost cen przeszedł w trend boczny. Analogicznie wyznaczenie proporcji Fibonacciego w oparciu o koniec drugiego wzrostu cen także nie jest oczywiste ponieważ także i tu mamy do czynienia z przejściem cen w trend boczny. Właściwym punktem wyznaczenia proporcji Fibonacciego jest cena na poziomie 13,20, kiedy to po raz pierwszy mamy do czynienia ze spadkiem cen. Dowodem, że proporcje Fibonacciego działają jest to, że większość linii Fibonacciego pokrywa się. Możemy wydzielić kilka fal najwyższego rzędu, a to: 1. Wzrost cen do poziomu linii Ganna 82,50, 2. trend boczny pomiędzy liniami zielonymi Fibonacciego 1,000 i 0,500, 3. gwałtowny wzrost cen do linii Ganna 71,25, 4. spadek cen do linii Fibonacciego: zielonej 2,618 i niebieskiej 0,500, 5. trend boczny pomiędzy liniami Fibonacciego: zieloną 4,236, zieloną 2,618 i niebieską 0,500; trend jest modyfikowany przez linie Fibonacciego czerwoną 1,000 i niebieską 0,618 oraz przez linie Ganna 15,00 i 18,75.

AlcatelLucent

Wykres nr 375 Alcatel Lucent Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Na poprzednich wykresach obserwowaliśmy działanie „wewnętrznych” linii Fibonacciego, czyli wyznaczonych w obrębie działania spirali Carolana. Na ostatnim wykresie mamy do czynienia z działaniem proporcji Fibonacciego wyznaczonych zewnętrznie, poza obszarem działania spirali, przez ostatni spadek cen przed zagnieżdżeniem się spirali. Widzimy zwłaszcza działanie linii Fibonacciego 0,236, 0,382 i 0,618. Działające linie Ganna to, przede wszystkim, 18,75, 26,25 (na przykład na styku z linią Fibonacciego 0,618) i 45,00 (na przykład na przecięciu z liniami Fibonacciego 0,618 i 0,382).

Bongrain

Wykres nr 376 Bongrain Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Piękny przykład działania zewnętrznych proporcji Fibonacciego (wyznaczonych podczas ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana) i wewnętrznych proporcji Fibonacciego (wyznaczonych podczas działania spirali Carolana). Pierwszy ruch wzrostu cen pnie się po linii Ganna 71,25, a następnie „opiera się” na linii Ganna 63,75. Spadek cen „opiera się” na linii Ganna 26,25. Następnie wzrost cen odbywa się pomiędzy liniami Ganna 26,25 i 45,00. Podfale wzrostu korzystają z działania linii Fibonacciego: zielonej 0,618, niebieskiej 0,500, niebieskiej 0,618, niebieskiej 0,382, zielonej 1,618. Po walce byków i niedźwiedzi na przecięciu linii Ganna 45,00 i linii Fibonacciego 0,236 ceny spadają do poziomu linii Fibonacciego 1,000 i linii Ganna 18,75, z przebiciem do poziomu linii Ganna 15,00.

Leguide

Wykres nr 377 Leguide Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Na zakończenie bardzo wyrazisty przykład działania zewnętrznych linii Fibonacciego (wyznaczonych przez ostatni spadek cen przed zagnieżdżeniem się spirali). Linie te pokrywają się z liniami Fibonacciego wyznaczonymi przez pierwszy wzrost cen podczas działania spirali (np. 0,236 linia zewnętrzna fioletowa oraz 1.000 linia wewnętrzna zielona). Możemy powiedzieć, że działają wszystkie wyznaczone linie Fibonacciego (także zielona 0,618 i fioletowa 0,500, które wzmacniają efekt działania luki wzrostu). Linie Fibonacciego są wspomagane przez linie Ganna: 82,50, 45,00, 71,25, 26,25, 45,00, 63,75, 26,25, 45,00, 26,25, 45,00. Widać to wyraźnie po otwarciu pliku pdf i jego powiększeniu.

W następnym poście bardziej skomplikowane przypadki z giełdy w Paryżu.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.