Wykresy techniczne akcji wchodzących w skład portfela przykładowego

077 Wykresy techniczne akcji wchodzących w skład portfela przykładowego

Bardzo pouczającym będzie porównanie intuicyjnych wyborów papierów wartościowych do portfela i późniejszych ocen tych papierów dokonanych na podstawie kryteriów analizy portfelowej z wykresami analizy technicznej tej akcji (konfrontacja poprawności dokonanych wyborów). Zaczniemy od tych akcji, które zyskały najwięcej wyborów według kryteriów analizy portfelowej (patrz rozdział 60).

CCC – 9 wyborów na podstawie 9 kryteriów analizy portfelowej.

W125CCCPortfelowa

Wykres nr 125 CCC

Kupując akcje 3 grudnia 2012 r. trafiliśmy na koniec trendu wzrostu cen. Świece japońskie nie generowały w tym okresie sygnałów świadczących o konieczności sprzedaży akcji, chyba, że formację 7-9 stycznia 2013 r. uznamy za zniekształconą gwiazdę wieczorną. Jednym słowem: kicha.

LPP – 7 wyborów na podstawie 9 kryteriów analizy portfelowej.

W126LPPPortfelowa

Wykres nr 126 LPP

Żadnych wyraźnych sygnałów ze strony świec japońskich, chyba, że formację utworzoną w dniach 19-21 grudnia 2012 r. uznamy za gwiazdę wieczorną, która została pozbawiona mocy na skutek formacji odwróconego młota w dniu 29 grudnia 2012 r. Ciekawa jest formacja młota, która utworzyła się 28 lutego 2013 r. Do tego momentu ceny LPP znajdowały się w trendzie bocznym, co oznaczało trzy miesiące kiszenia kapitałów bez przyrostu zysku. Jednym słowem: kaszana.

Enea – 6 wyborów na podstawie 9 kryteriów analizy portfelowej.

W127ENEAPortfelowa

Wykres nr 127 Enea

Okazało się, że moment zakupu akcji 17 grudnia (za Żywiec, który leciał na łeb na szyję) przypadkowo trafił na moment wzrostu cen akcji, który trwał do 9 stycznia 2013 r. Potem ceny akcji poleciały w dół, co nie było poprzedzone sygnałami generowanymi przez świece japońskie. Jednym słowem: katastrofa.

KGHM – 5 wyborów na podstawie 9 kryteriów analizy portfelowej.

W128KGHMPortfelowa

Wykres nr 128 KGHM

Kupując akcje 3 grudnia 2012 r. trafiliśmy na wierzchołek wzrostu cen. Bez żadnych oznak odwrócenia trendu kursy akcji leciały w dół od 4 stycznia 2013 r. Jednym słowem: dno.

PZU – 5 wyborów na podstawie 9 kryteriów analizy portfelowej.

W129PZUPortfelowa

Wykres nr 129 PZU

Znowu mieliśmy przypadkowo do czynienia z ostatnim stadium wzrostu cen akcji od 3 do 31 grudnia 2012 r. I to ze znacznym wzrostem. Uważny inwestor wypatrzyłby oznaki odwrócenia trendu w pierwszych dniach stycznia 2013 r., a to: formacja wisielec, po nim szpulka na wysokich nogach, a po niej długa biała świeca. Po tym spadku następowały spadki i wzrosty cen, na których można było generować krótkotrwale zyski, gdyż świece generowały sygnały przy zmianie trendu. Dla długotrwałego inwestowania (pół roku) akcje nie nadawały się. Jednym słowem: porażka.

Żywiec – 4 wybory na podstawie 9 kryteriów analizy portfelowej.

W130ZYWIECPortfelowa

Wykres nr 130 Żywiec

Od 3 do 17 grudnia 2012 r. akcje Żywca pikowały dosyć ostro w dół, dlatego sprzedaliśmy je i kupiliśmy w ich miejsce akcje Enei. Uczyniliśmy słusznie, o czym przekonuje załączony wykres. Świece japońskie nie generowały żadnych wyraźnych sygnałów zmian trendu, kiedy te występowały.

Novita – 3 sygnały wyboru według 9 kryteriów analizy portfelowej.

W131NOVITAPortfelowa

Wykres nr 131 Novita

Odnieślibyśmy sukces inwestując długoterminowo w akcje Novity. Przynajmniej do połowy czerwca 2013 r. następował wzrost kursów akcji. Przez cały ten czas świece japońskie nie generowały żadnych wyraźnych sygnałów wzrostu cen.

Polnord – 2 sygnały wyboru na podstawie 9 kryteriów analizy portfelowej.

W132POLNORDPortfelowa

Wykres nr 132 Polnord

Kupując akcje 3 grudnia 2012 r. trafiliśmy na trend boczny, który trwał do 8 stycznia 2013 r. po czym nastąpiły spadki cen (najpierw pełzające, a później coraz szybsze). 8 stycznia można dopatrzyć się formacji ciemnej chmury. Jednym zdaniem: analiza portfelowa nie faworyzowała tych akcji jako inwestycji i słusznie.

Ciech – 1 sygnał wyboru na podstawie 9 kryteriów analizy portfelowej.

W133CIECHPortfelowa

Wykres nr 133 Ciech

Kupując akcje Ciechu trafiliśmy na szczyt trendu wzrostu cen, który trwał do końca stycznia, a więc przez całe dwa miesiące. Następnie nastąpił spadek cen, który nie był sygnalizowany w sposób jednoznaczny przez formacje świec japońskich. W późniejszym okresie można było skutecznie spekulować tym papierem wartościowym, ponieważ w momentach zmiany cen generował odpowiednie sygnały (formacje świec japońskich).

Wilbo – 1 sygnał wyboru na podstawie 9 kryteriów analizy portfelowej.

W134WilboPortfelowa

Wykres nr 134 Wilbo

Akcje o zbyt małej płynności – nie generują żadnych sygnałów analizy technicznej. Długotrwały trend boczny. Sygnał analizy portfelowej, aby nie zawracać sobie głowy tym papierem słuszny.

Kompap – 0 sygnałów wyboru na podstawie 9 kryteriów analizy portfelowej.

W135KOMPAPPortfelowa

Wykres nr 135 Kompap

Podobnie jak poprzedni papier, akcie Kompapu odznaczają się bardzo niską płynnością, aby tworzyć formacje świec japońskich. Słuszny sygnał kryterium analizy portfelowej, aby w to nie inwestować.

Wnioski:

1. 11 papierów wartościowych to zbyt mało, aby wybrać z nich właściwą reprezentację do utworzenia portfela papierów wartościowych.

2. Minimalizacja ryzyka inwestowania w papiery wartościowe oznacza często spłaszczenie kwoty zysku do wysokości zysku rynkowego.

3. Proste metody statystyczne wykorzystywane przez analizę portfelową są zbyt proste ponieważ zakładają liniowy model wzrostu cen papierów wartościowych.

4. Stosowanie analizy portfelowej jako jedynego kryterium tworzenia portfela papierów wartościowych jest zbyt ryzykowne. Moim zdaniem pierwszeństwo powinno należeć do analizy technicznej, a analizę portfelową można stosować jedynie jako instrument uzupełniający.

Skoro tak, to należy się zastanowić, w jakim stopniu sygnały generowane przez analizę wskaźnikową (część analizy fundamentalnej) będą zbieżne z sygnałami generowanymi przez analizę techniczną (świece japońskie) i analizę portfelową. O tym od później, gdyż od 78 rozdziału jako przerywnik, kilka ciekawych zaobserwowanych ostatnio sytuacji na giełdach.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.