Linia rynku kapitałowego (CML – Capital Market Line)

076 Linia rynku kapitałowego (CML)

Jeżeli połączymy inwestycje w papiery wartościowe z inwestycjami w instrumenty finansowe wolne od ryzyka (lokaty, certyfikaty depozytowe, bony skarbowe, bony bankowe) to model naszego portfela zmniejszy ryzyko inwestycji. Zbiór portfeli efektywnych złożonych z inwestycji ryzykownych i pozbawionych ryzyka, wyrażony wzorem będzie stanowił tak zwaną linię rynku kapitałowego (Capital Market Line). Jeżeli w różnorodnych publikacjach będzie mowa o takiej linii, nie należy jej mylić z linią rynku papierów wartościowych (Security Market Line) opisaną w rozdziale 46 i linią charakterystyczną papieru wartościowego (Security Characteristic Line) opisaną w rozdziale 65.

W następnym poście zobaczymy, w jaki sposób zachowywały się kursy akcji wybranych do portfeli papierów wartościowych według różnych kryteriów.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.