Rodzaje wykresów jako wyraz piękna analizy technicznej

001. Wykresy

Wahania kursów giełdowych można ilustrować na wiele sposobów. Jednym z takich sposobów jest wykres liniowy, w którym na osi czasu połączono ceny zamknięcia.

Liniowy1

Wykres nr 1 Wykres liniowy

Wykresy kursów akcji są generowane z programu MetaStock XII.

Wykres liniowy może być przedmiotem analizy technicznej. Informuje o wzrostach i spadkach cen (trendach i cyklach). Wraz z innymi instrumentami oceny rynku kursów jak oscylatory, analiza wskaźnikowa, analiza portfelowa może stanowić podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wykres słupkowy, zamieszczony poniżej niesie więcej informacji niż wykres liniowy. Słupki mówią nam o wysokości wahań cen w ciągu przyjętego okresu czasu (godziny, sesji, dnia, tygodnia itd.) oraz o cenach otwarcia i zamknięcia.

Slupkowy1

Wykres nr 2 Wykres słupkowy

Najwięcej informacji o rynku niesie metoda ilustracji trendów cenowych zwana po polsku „świece japońskie” (candelsticks).

Swiece1

Wykres nr 3 Wykres świecowy

Oprócz cen najwyższej i najniższej wykres pokazuje także ceny otwarcia i zamknięcia. Białe świece pokazują wahania cen, dla których cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia (wzrost ceny), a czarne świece pokazują wahania cen, dla których cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia (spadek ceny).

Wykresy świecowe pozwalają na przeprowadzenie takich samych analiz jak wykresy liniowe i słupkowe, a dodatkowo pozwalają na identyfikację dni zmiany trendów (czyli dni, w których należy kupić lub sprzedać instrumenty finansowe (zwane dawniej papierami wartościowymi) po rozpoznaniu formacji świecowych o pięknych japońskich nazwach (np. wisielec, zasłona ciemnej chmury czy formacja trzech buddów).

Poezja, metafora i piękno – tak można określić japońską metodę świec. Rzecz w tym, w jaki sposób nauczyć się rozpoznawać te formacje. Dla zawodowca, który zajmuje się tym codziennie, to pestka. Dla amatora to problem. Można wspomóc się excelem stosując proste wzory arytmetyczne i logiczne, co zostanie zaprezentowane w następnych spotach blogu.

Trzeba pamiętać, że żadne wzory nie wynajdą nam momentów gwarantujących bezbłędną identyfikację formacji. Wskażą jedynie miejsca, w których utworzyła się formacja świecowa. Ocena, czy jest to prawdziwy, czy fałszywy sygnał, zależy zawsze do człowieka, który w miarę nabywania doświadczenia nauczy się identyfikacji formacji bez pomocy excela.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.