Wstęp jako wyraz intencji autora

000. Wstęp

Niniejszy blog ma za zadanie zwiększyć zdolność rozpoznawania formacji świecowych i jest skierowany do amatorów analizy technicznej.

Koniecznie muszę tu zamieścić formułkę, która sytuuje blog w sieci przepisów dotyczących zawodowców, a więc doradców inwestycyjnych i zawodowych graczy giełdowych.

Treści publikowane w ramach blogu: „Świece japońskie” są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. W szczególności nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu tych przepisów i nie stanowią wyceny instrumentów finansowych w rozumieniu tych przepisów.

Analizy prezentowane na stronie „Świece japońskie” są oparte na danych historycznych i stanowią wyłącznie osobistą opinię autora.

Autor nie odpowiada za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie analiz zawartych na stronie „Świece japońskie”.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.