Przerywnik nr 2 : bieżące ciekawostki

079 Przerywnik: bieżące ciekawostki (2)

ElliottBeiersdorfWykres nr 147 – Beiersdorf – Fale Elliotta

1. Po rozważaniach dotyczących stref czasu Fibonacciego (post 23) i proporcji Fibonacciego (post 24), tym razem akcje Beiersdorf jako przykład działania fal Elliotta.

FibonacciBGZ

Wykres nr 148 BGŻ – przenikanie się proporcji Fibonacciego i Ganna

2. W poście nr 26 piękny przykład działania proporcji Ganna na przykładzie akcji BGŻ. Powyżej przykład przenikania się proporcji Ganna i Fibonacciego w ostatnim okresie notowań akcji (zwłaszcza linia Ganna 18,75 i linia Fibonacciego 2,618).

FibonacciBogdanka

Wykres nr 149 Bogdanka – proporcje Fibonacciego

3. Przykład działania proporcji Fibonacciego.

GannBankHandlowy

Wykres nr 150 Bank Handlowy – proporcje Ganna

4. W poście nr 26 akcje Banku Handlowego jako przykład działania proporcji Fibonacciego. Na powyższym wykresie dowód, że proporcje Ganna także działają w odniesieniu do akcji Banku Handlowego. Na wykresie widać także działanie linii oporu wyznaczonej w kwietniu 2011 r.

GannBarclays

Wykres nr 151 Barclays – różnorodne narzędzia analizy technicznej

5. Post 23 zawiera przykład działania stref czasu Fibonacciego na przykładzie akcji Barclays. Na powyższym wykresie mamy okazję obserwować wzajemne oddziaływanie proporcji Fibonacciego oraz proporcji Ganna i to wyznaczonych nie tylko w momencie rozpoczęcia wzrostów, ale także w momencie rozpoczęcia spadków. Zwłaszcza od marca 2014 r. widać jak siatka wzajemnie znoszących się oddziaływań powoduje powstanie formacji Potrójnego Dna. Bardzo ciekawe będą następne ruchy cen i odpowiedź na pytanie jak długo nakładające się linie proporcji Ganna będą więzić kursy akcji.

LinieBankPKO

Wykres nr 152 – Bank PKO – linie trendu

6. W poście 31 akcje Banku PKO zostały przytoczone jako przykład akcji dla których można wyznaczyć krótkotrwałe linie trendu. Powyżej dalszy ciąg tych prób.

TrojkatBOS

Wykres nr 153 – BOS – Trójkąt

7 W poście 33 formacje Trójkątów wyznaczonych przez linie trendu na przykładzie akcji BOŚ. Powyżej, co stało się po wyjściu kursów akcji z trójkąta i jaki wpływ miały na dalsze kursy akcji: linia wsparcia wyznaczona przez górną krawędź drugiego trójkąta i linia Fibonacciego 2,618 wyznaczona w przeszłości.

Waldemar Mierniczek

 

Komentarze zablokowane.