Okna (luki) w zachodniej analizie technicznej

016 Okna i luki (zachodnia analiza techniczna)

Zachodnia analiza techniczna pełna jest teorii dotyczącej luk. W czasie trendu wzrostowego można zaobserwować luki startu, luki ucieczki i luki wyczerpania, tak jak to pokazano na załączonym poniżej wykresie.

W393oknahossyWyspa

Wykres 38 Roche Okna hossy i Wyspa

Na załączonym wykresie można także zaobserwować formację zwaną Wyspą, czyli kilka świec (sesji) oddzielonych od poprzednich notowań (sesji) formacjami luki bessy i luki hossy podczas odwrócenia trendu spadkowego lub formacjami luki hossy i luki bessy podczas odwrócenia trendu wzrostowego.

Magia okien (luk) działa także podczas zmiany trendu na spadkowy.

W383oknabessy

Wykres 39 Cognor Okna bessy

Na wykresie można zobaczyć lukę startu, lukę pomiarową i lukę wyczerpania.

Japończycy uważają, że po trzech oknach hossy jest duża szansa na odwrócenie trendu wzrostowego na spadkowy, a po trzech oknach bessy jest duża szansa na odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy, co współgra z zachodnią analizą techniczną.

W następnym spocie o sesjach rekordowych.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.