Formacje Okno hossy, Pędzące okno hossy, Okno trzech sesji hossy

014. Formacje Okno hossy, Pędzące okno hossy, Okno trzech sesji hossy

Okno, czyli w nomenklaturze zachodniej analizy technicznej luka, to sytuacja, kiedy cena minimalna świecy jest wyższa niż cena maksymalna poprzedzającej świecy (Okno hossy) lub gdy cena maksymalna świecy jest niższa niż cena minimalna poprzedzającej świecy (Okno bessy). Linia pozioma przeprowadzona przez środek okna działa często jak linia oporu (przy wzrostach) lub linia wsparcia (przy spadkach). Okno, które nie zostało przebite przez trzy następujące po sobie sesje (lub inne odcinki czasowe przy świecach łączonych) nazywane jest Oknem trzech sesji hossy lub Oknem trzech sesji bessy.

R25Okno

Rycina nr 25 Okno

Okno jest dosyć łatwe do zdefiniowania w excelu.

T41Oknahossy

Tabela nr 41 Okna hossy

Tu do pobrania tabela w formie xls: CDROknahossy.xls.

Kolumny J i M zostały zdefiniowane w poprzednich spotach.

W kolumnie FS Okno definiujemy jako sytuację, w której cena minimalna świecy z wiersza nr 5 jest wyższa niż cena maksymalna z wiersza nr 4. Tego nie widać na wykresie ponieważ zaczyna się on od wiersza nr 651.

FS =okno hossy – =JEŻELI(+D5>C4;PRAWDA;FAŁSZ).

W kolumnach FT i FU definiujemy formację nazywaną Pędzące okno hossy. Jest to okno, w którym druga świeca jest białą świecą o długim korpusie. Ponieważ Okna zdarzają się na wykresach bardzo często w excelu definiujemy wysokie wymagania co do drugiej świecy formacji: musi to być wysoka lub długa świeca, które zdefiniowaliśmy w poprzednich spotach w kolumnach J i M.

FT = druga świeca – =LUB(+J5=PRAWDA;+M5=PRAWDA),

FU = formacja – =ORAZ(+F5=PRAWDA;+FT5=PRAWDA).

Definiujemy Okno trzech sesji hossy zaczynając w wierszu nr 5 korzystając z danych wierszy nr 6, 7 i 8 ponieważ jest to formacja składająca się z pięciu świec.

FV = trzy sesje hossy – =ORAZ(+D6>C4;+D7>C4;+D8>C4).

FW = formacja – =ORAZ(+FS5=PRAWDA;+FV5=PRAWDA).

Wynik poszukiwań widać na poniższym wykresie.

W34Oknahossy

Wykres 34 CDR Okna hossy

Na wykresie, oprócz pięknego pędzącego okna trzech sesji hossy widać klasyczną formację Blok i całkiem przyzwoitą formację Przenikania hossy.

W następnym spocie Okna bessy.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.