Formacje konsolidacji, formacja Dwóch wież

018. Formacja Dwóch wież

Steve Nison we wspomnianej książce-biblii „Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów” trendy boczne nazywa formacjami konsolidacji. Jedną z takich formacji są Dwie wieże:

R282Wieze

Rycina nr 28 Dwie wieże

Specyfika tej formacji konsolidacji polega na tym, że zaczyna się białą świecą o długim korpusie, a kończy się czarną świecą o długim korpusie co powinno oznaczać zmianę trendu ze wzrostowego na spadkowy, lub zaczyna się czarną świecą o długim korpusie, a kończy się białą świecą o długim korpusie, co sugeruje zmianę trendu ze wzrostowego na spadkowy.

Zobaczmy jak to kształtuje się w praktyce.

W432wieze

Wykres nr 43 ENEA Dwie wieże

Powyżej widać niewielką formację Dwóch wież składającą się przy okazji z trzech Harami i jednej formacji Objęcia hossy. Odwrócenie trendu nastąpiło zgodnie z wartością prognostyczną formacji.

W442wieze

Wykres nr 44 CIECH Dwie wieże

Następny wykres pokazuje jeszcze bardziej wyraziście odwrócenie się trendu. Pierwsza długa biała świeca utworzyła dodatkowo formację Zasłony ciemnej chmury. Ostatnia długa czarna świeca tworzy dodatkowo formację Objęcia bessy. Linia przechodząca przez środek formacji Dwóch wież stała się linią oporu dla późniejszych wzrostów.

W452wieze

Wykres nr 45 KGHM Dwie wieże

Wydaje się, że im krócej trwa formacja Dwóch wież, tym słabsza jest jej siła odwrócenia trendu, co widać na powyższym wykresie.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.