Ciekawostki z giełdy w Dusseldorfie

143. Ciekawostki z giełdy w Dusseldorfie

Na giełdzie w Dusseldorfie kilka bardzo ciekawych przykładów.

Porsche

Wykres nr 314 Porsche Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyżej najprostszy przykład działania proporcji Fibonacciego i linii Ganna. Widać działanie wszystkich linii Fibonacciego, zwłaszcza w punktach przecięcia z liniami Ganna, np. w lipcu 2011 r., gdzie wzmacniają się nawzajem linia Fibonacciego 0,618 i linia Ganna 0,45 jako linie oporu, lub od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r. kiedy linia Ganna 26,25 próbowała stać się linią wsparcia przy pomocy linii Fibonacciego 1,000.

Siemens

Wykres nr 315 Siemens Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyżej przykład bardziej skomplikowany. Podczas działania spirali Carolana możemy zobaczyć jak przebieg cen podczas tej spirali jest wyznaczony przez proporcje Fibonacciego wyznaczone przez ostatni spektakularny spadek cen, który nastąpił przed zagnieżdżeniem się spirali.

Spirala zagnieździła się na poziomie Fibonacciego 1,000. Od września 2012 r. do września 2013 r. możemy obserwować ruch cen pomiędzy liniami Fibonacciego 0,618 i 0,382. Amplituda tego ruchu jest modyfikowana przez linie Ganna 75,00, 71,25, 63,75 i 45,00. Linie te działają jako linie oporu. Dopiero po przecięciu linii Fibonacciego 0,382 przez linię Ganna 45,00 ceny akcji wybijają się do góry. Wokół linii Fibonacciego 0,000 utworzył się obszar oporu, jako linia wsparcia zadziałała linia Fibonacciego 0,236. Na początku października 2014 r. linia ta została przebita i ceny odbiły się od przecięcia linii Ganna 26,25 i linii Fibonacciego 0,382.

Allianz

Wykres nr 316 Allianz Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyżej silna spirala Carolana. W ruchu cen możemy wyodrębnić co najmniej trzy długie etapy. Pierwszy etap do czerwca 2012 r. (wzrost cen do poziomu linii Ganna 82,50, spadek do poziomu linii Ganna 45,00, wzrost do przecięcia linii Fibonacciego 1,618 i linii Ganna63,75, spadek do poziomu linii Fibonacciego 0,500). Drugi etap do czerwca 2013 r. – wzrost cen na rynku niedźwiedzia z linią Ganna 45,00 jako linią oporu. Trzeci etap – do listopada 2014 r. – trend boczny wsparty na linii Fibonacciego 2,618.

DeutscheLufthansa

Wykres nr 317 Deutsche Fufthansa Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Wpływ proporcji Fibonacciego wyznaczonych przez ostatni wzrost cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana oraz proporcji Fibonacciego wyznaczonych przez pierwszy ruch cen do góry w czasie działania spirali. Możemy obserwować, na przykład, w listopadzie 2012 r. odbicie cen od linii brązowej Fibonacciego 1,618, w kwietniu 2013 wybicie cen z linii 2,618 brązowej linii Fibonacciego, we wrześniu 2013 r. wybicie z zielonej linii Fibonacciego 1,618, w kwietniu 2014 r. spadek cen po odbiciu się od zielonej linii Fibonacciego 4,236.

Daimler

Wykres nr318 Daimler Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Na wykresie powyżej możemy obserwować dwie spirale i dwie próby wyznaczenia proporcji Fibonacciego dla pierwszych wzrostowych ruchów cen w czasie działania każdej spirali. Definitywny spadek cen pierwszej spirali Carolana rozpoczyna się od linii Fibonacciego 1,618.

Pierwszy ruch wzrostowy cen drugiej spirali kończy się na wysokości czerwonej linii Fibonacciego (pierwszej spirali) 26,25. Od stycznia do kwietnia 2014 r. możemy obserwować działania trzech linii, które znoszą się wzajemnie: linii Ganna 45,00 drugiej spirali (szarej) jako linii oporu, następnie linii Ganna 26,25 pierwszej spirali (czerwonej), która „próbuje” wyznaczyć obszar wsparcia, a następnie niebieskiej linii Fibonacciego pierwszej spirali, która wyznacza linię wsparcia aż do kwietnia 2014 r.

Po przecięciu niebieskiej linii Fibonacciego ruch cen zatrzymuje się na zielonej linii Fibonacciego 1,618 drugiej spirali. Pytanie brzmi: czy przy pomocy linii Ganna: czerwonej 18,75 (pierwsza spirala) i szarej 26,25 (druga spirala) kursy cen wybiją się do góry?

DeutscheBank

Wykres nr 319 Deutsche Bank

Na powyższym wykresie nie udało mi się wyznaczyć żadnej spirali Carolana, pewnie dlatego, że jest to jedynie część większej spirali, której wykres nie obejmuje. Udało się natomiast znaleźć kilka formacji świecowych.

DeutscheBank1

Wykres nr 320 Deutsche Bank Formacje świecowe 1

Na szczycie cenowym zaznaczonym jako 1 możemy zobaczyć szpulkę, która stanowi coś pośredniego pomiędzy świecą wysokiej fali i spadającą gwiazdą. Ta szpulka i następna wysoka czarna świeca (marubozu) tworzą „złowieszczą” formację objęcia bessy. Z kolei marubozu i następna biała świeca tworzą harami niskiej ceny. Ta biała świeca oraz następna czarna świeca to znowu formacja objęcia bessy. Przy takim nagromadzeniu znaków wskazujących na spadek cen nic dziwnego, że poleciały one w dół.

W dołku cenowym oznaczonym jako 2 mamy bardzo wyrazistą formację objęcia hossy.

Szczyt cenowy oznaczony jako 3 to gwiazda wieczorna. Druga „noga” gwiazdy jest tak długa, że trudno uwierzyć w tym momencie we wzrost cen.

DeutscheBank2

Wykres nr 321 Deutsche Bank Formacje świecowe 2

Na szczycie cenowym nr 4 mamy po kolei: gwiazdę wieczorną, formację objęcia bessy, harami wysokiej ceny, lukę trzech czarnych świec, zapadająca się gwiazdę, tylko niepoprawny optymista mógłby zinterpretować tą sytuację jako moment zakupu akcji.

W dołku cenowym nr 5 mamy do czynienia z formacją podobną do gwiazdy porannej.

SAP1

Wykres nr 322 SAP Formacje świecowe

Na powyżej zaprezentowanym wykresie (szczyt cen nr 1) mamy do czynienia z przepiękną, podręcznikową spadającą gwiazdą. Formacja ta tworzy z poprzedzającą ją i następną świecą formację podobną do gwiazdy wieczornej.

W dołku cenowym nr 2 możemy zobaczyć formację wisiorka.

Szczyt cenowy nr 3 to całkiem przyzwoita gwiazda wieczorna.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.