Ciekawostki z giełdy w Bukareszcie

140. Ciekawostki z giełdy z Bukareszcie

Niewielka giełda w Bukareszcie obfituje w przykłady, które doskonale pokazują działanie proporcji Fibonacciego i Ganna.

SBC

Wykres nr 295 SBC Proporcje Fibonacciego

Przepiękny przykład działania proporcji Fibonacciego: 0,236 w końcu maja 2012 r. (wstecz) i w kwietniu 2014 r., 0,382 w końcu sierpnia 2012 r. i w październiku 2012 r., 0,500 we wrześniu 2012 r., lipcu 2013 r. i sierpniu 2014 r., 0,618 w czerwcu 2013 r. i na przełomie lutego i marca 2014 r.

Compa

Wykres nr 296 Compa Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Tam gdzie pojawia się spirala Carolana, proporcje Fibonacciego nie działają w sposób tak spektakularny jak w poprzednim przykładzie. Bierze się to zapewne stąd, że siły Fibonacciego i Ganna wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają lub przeszkadzają sobie i zniekształcają trendy. Powyższy wykres pokazuje, że liczby Ganna silniej oddziałują na przebieg trendów niż proporcje Fibonacciego. Pierwszy trend wzrostowy zatrzymuje się na linii Ganna 71,25. Drugi trend cenowy to trend boczny pomiędzy liniami Fibonacciego 1,00 i 0,618. Trend jest zniekształcony przez linie Ganna 63,75 i 45,00. Trzeci trend to rend spadkowy, który zatrzymuje się na linii Ganna 26,25. Czwarty trend (wzrostowy) wije się wokół linii Ganna 18,75. Następnie następuje spadek cen, który zatrzymuje się na linii Ganna 15,00. Następny trend (wzrostowy) pnie się do góry pomiędzy liniami Ganna 18,75 i 26,25 ulegając zniekształceniom na skutek działania linii Fibonacciego 0,618 i 1,000.

FondulPriopretatea

Wykres nr 297 Fondul Priopretatea Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyższy wykres pokazuje wzrost akcji na rynku niedźwiedzia. Zwracam uwagę na oddziaływanie linii Fibonacciego 0,618 w lutym 2012 r., kwietniu 2012 r. i w okresie od sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r. (pomiędzy liniami Ganna 26,25 i 18,75). Inne spektakularne punkty i obszary oddziaływania proporcji Fibonacciego to: 1,000 na przełomie czerwca i lipca 2013 r. oraz 2,618 w październiku 2014 r. Oddziałujące linie Ganna to linia 45,00 na przełomie kwietnia i maja 2012 r., linia 7,50 w końcu czerwca 2012 r., 18,75 w listopadzie i grudniu 2012 r. oraz 26,25 od sierpnia 2012 r. do października 2014 r.

IfondFinancial

 Wykres nr 298 Ifond Financial Proporcje Fibonacciego i Linie Ganna

Wyznaczyłem dwukrotnie proporcje Fibonacciego: dla ostatniego spadku cen przed zagnieżdżeniem się spirali Carolana (czerwone) i dla pierwszego wzrostu cen w czasie działania spirali (zielone). Linie Fibonacciego nakładają się na siebie i wzajemnie wzmacniają się (np. czerwona 0,236 i zielona 1,000). Wewnątrz spirali ceny odbijają się od linii Ganna i Fibonacciego do stycznia 2013 r., kiedy podążają w dół od czerwonej linii Fibonacciego 0,236, po czym opadają do linii 0,000 zielonej. Następnie możemy obserwować trend wzrostowy aż do zielonej linii Fibonacciego 1,618. Wzrost jest zniekształcony przez działanie linii Ganna 7,50 i 15,00. Następnie obserwujemy mało skoordynowane ruchy cen, na które mają wpływ linie Fibonacciego: zielona 1,618 i czerwone 0,000 oraz 0,236, a także linie Ganna 26,25 i 18,75.

TransgasMedias

Wykres nr 299 Transgas Medias Proporcje Fibonacciego i linie Ganna

Ostatni przykład to dwie spirale Carolana. Druga (szara) zagnieździła się po spadku cen do poziomu linii Ganna 7,50 pierwszej spirali (czerwonej). Pod działaniem pierwszej spirali mamy do czynienia z rynkiem byka: pierwszy ruch cen to wzrost do poziomu linii Ganna 75,00, następnie spadek do poziomu linii Ganna 45,00, następnie wzrost ponad linię Fibonacciego 1,000. Linia ta „próbowała” odegrać rolę linii wsparcia, ale nie udało się i ceny spadły do poziomu linii Ganna 7,50, czyli do miejsca, w którym zagnieździła się druga spirala. Druga spirala wyznaczyła rynek byka do poziomu linii Ganna 71,25. Po „szamotaninie” na przecięciu czerwonej linii Ganna26,25 i szarej linii Ganna 63,75, ceny gwałtownie spadły do poziomu 26,25 szarej linii Ganna. Następnie możemy obserwować „szamotanie się” cen pomiędzy czerwoną linią Ganna 18,75 i szarą linią Ganna 7,50. Ostatnie wybicie cen od szarej linii Ganna 7,50 „obija się” jak od bandy o linię Fibonacciego 0,500, czerwoną linię Ganna 7,50, czerwoną linię Ganna 15,00, aby oprzeć się o linię Fibonacciego 0,618. Co stanie się dalej? Tego nie wie nikt.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.