Ciekawostki z giełdy berlińskiej

134. Ciekawostki – Berlin

Na giełdzie w Berlinie nic ciekawego się nie dzieje. Niewielka płynność papierów wartościowych powoduje, że formacji świecowych nie należy tu szukać, bo ich tam nie ma. Natomiast proporcje Fibonacciego i proporcje Ganna działają jak najbardziej.

Na początek proste przykłady.

Centrotec

Wykres 255 Centrotec Proporcje Fibonacciego

Pytanie brzmi: czy linia wsparcia wyznaczona od linii Fibonacciego 1,000 (niebieska) zatrzyma trend spadkowy cen akcji?

ASC

Wykres 256 ASC Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Prosty przykład na przenikanie się proporcji Fibonacciego i liczb Ganna: wzrost cen akcji do linii Ganna 75,00, trend boczny pomiędzy liniami Fibonacciego 1,000 i 0,618. Zwracam uwagę na punkty zwrotne zmian trendów niższego rzędu: przecięcie linii Fibonacciego 1,000 i linii Ganna 63,75 oraz linii Fibonacciego 0,618 i linii Ganna 45,00. Ostatni odcinek wahań cen to trend boczny wokół linii Fibonacciego 1,000 od linii Ganna 45,00 do linii Ganna 26,25. Pytanie jest następujące: czy ceny odbiją się od linii Fibonacciego 1,000 i podążą za linią Ganna 26,25?

ASPO

Wykres 257 ASPO Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyższy wykres pokazuje znaczne wahania cen pomiędzy liniami Ganna: wzrost do linii 82,50, spadek do linii 26,25, wzrost do linii 63,75, spadek do linii 15,00, następny wzrosty i spadki to wygaszanie amplitudy wahać. Kursy oparły się na linii Ganna 7,50. Trzy linie Fibonacciego wpływają w sposób zasadniczy na wahania cen: 0,618, 0,500 i 0,236.

CQuadrat

Wykres 258 CQuadrat Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Wyżej wyznaczona spirala Carolana pokazuje na silne oddziaływanie proporcji Fibonacciego i Ganna. W niektórych okresach wahań cen pełzną one po wyznaczonych liniach: na przykład od początku czerwca do połowy sierpnia 2010 r. – linia Ganna 26,25 czy też od czerwca do połowy sierpnia 2013 r. ta sama linia Ganna 26,25. W okresie od listopada 2012 r. do połowy kwietnia 2014 r. działanie linii Ganna 26,25 zostało wzmocnione przez linię Fibonacciego 0,618. Pytanie brzmi: czy ceny akcji odbiją się od linii Ganna 18,75?

Przechodzimy do przypadków bardziej skomplikowanych.

BavarianNordic

Wykres 259 Bavarian Nordic Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Na wykresie wyznaczyłem dwa razy proporcje Fibonacciego. Proporcje pierwszych wzrostów cen i proporcje największego spadku cen. Spirala Carolana wyznaczona w podstawie pierwszych wzrostów okazała się słaba. Spirala Carolana wyznaczona po największym spadku cen jest spiralą na rynku niedźwiedzia. Widać działanie liczb Carolana 63,75 (opór), 26,25 (opór), 18,75 (opór i wsparcie), 15,00 (wsparcie) i 7,50 (wsparcie). Widzimy działanie linii Fibonacciego drugiej (zielonej) spirali 0,618 i 0,500 oraz działanie linii Fibonacciego pierwszej spirali 0,000 i 0,0236. Pytanie brzmi: czy na początku maja 2014 r. zadziałała linia Ganna pierwszej spirali 7,50 i czy linie tej spirali będą działały w przyszłości?

BSF

Wykres 260 BFS Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

Powyżej wyznaczono proporcje Fibonacciego dla pierwszych wzrostów i pierwszych spadków. Linie wyznaczone przez te proporcje niewiele się różnią, powinny więc wzmacniać się nawzajem. Ostatni trend wahań cen jest trendem bocznym, a kursy akcji wahają się pomiędzy liniami Fibonacciego 0,000 pierwszej (szarej) spirali i 1,618 drugiej (zielonej) spirali. Wahania cen są korygowane przez linie Ganna: 45,00, 26,25, 18,75, 15,00 i 7,50.

Campofrio1

Wykres 261 Campofrio

Powyżej ciekawostka: bardzo rzadko spotykany przypadek utrzymywania się cen na niezmienionym poziomie przez trzy kwartały od stycznia do września 2014 r. Czy jakieś czynniki techniczne mogą wybić te ceny z bezruchu?

Campofrio2

Wykres 262 Campofrio Proporcje Fibonacciego i liczby Ganna

W dłuższym okresie widać, że ceny ustabilizowały się począwszy od przebicia linii Ganna 45,00. Do tej pory ceny poruszały się na rynku byka. Czy następna linia Ganna 26,25 wybije te ceny ze stagnacji?

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.