blue

Teorie inwestowania w papiery wartościowe:

Wstęp,

Świece japońskie – jak w prosty sposób, przy pomocy programu Excel, nauczyć się rozpoznawać formacje świecowe,

Zachodnia analiza techniczna, a świece japońskie,

Analiza portfelowa, czyli amatorski dowód na to, że warto inwestować w portfel papierów wartościowych wykorzystując przy tym analizę portfelową,

Bieżące ciekawostki, Bieżące ciekawostki2, Cuda w Berlinie, Nowe formacje świecowe, Nowe formacje świecowe2, czyli przerywniki w postaci bieżących wykresów analizy technicznej,

Analiza wskaźnikowa jako kryterium wyboru papierów wartościowych i porównanie wyników z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu kryteriów analizy portfelowej,

w tym: w jaki sposób Rockefeller został bogaczem,

oraz: w jaki sposób Rockefeller poradził sobie z rachunkiem zysków i strat.

O spółdzielniach mieszkaniowych, a tu dokumenty-załączniki

o postępowaniu przed KIDP, po uzyskaniu hasła kontakt

wspomnienia biegłego rewidenta,

O religiach rozpoczynając od religii Słowian,

według planu wytyczonego przez kolejne wersje drzewa religii,

a tu o religiach Sarmatów i Scytów,

i religiach Celtów, a tu genealogia bóstw celtyckich,

i o religiach Germanów,

i o najbardziej ciekawej religii indoeuropejskiej hinduizmie,

według planu wytyczonego przez drzewo religii hinduistycznych,

i o religii, która już nie jest religią, o buddyzmie,

według planu wytyczonego przez drzewo buddyzmu.

Kilka stron o dźinizmie i sikhizmie.

Trochę wiedzy o zaratusztrianizmie oraz o manicheizmie, gnostycyzmie i mitraizmie,

a także zestawienie odłamów i sekt gnostyckich.

Ździebełko o religii naturalnej i kultach cargo,

Więcej o religiach Indian i Eskimosów i religiach Afryki.

Więcej o religiach Aborygenów i religiach Oceanii.

A tu o religiach Azji.

Shinto i inne religie Japonii i Korei oraz drzewo tych religii.

Taoizm, konfucjanizm i mitologia Chin oraz drzewo tych religii.

Religie Egiptu i genealogia bóstw egipskich.

Religie Mezopotamii i Azji Mniejszej.

Religie Greków, religie Etrusków i Rzymian.

Religie Semitów (z wyjątkiem judaizmu), judaizmdrzewo judaizmu i dwory chasydzkie. A tu genealogia biblijnych bohaterów i patriarchów, streszczenie ksiąg starego i nowego testamentu.

Aby lepiej zrozumieć temat, co nieco o kulturach archeologicznych, i plemionach,

a tutaj o kronikach zawierających ciekawe informacje dotyczące Słowian,

i o legendarnych władcach związanych ze Słowiańszczyzną,

o polskich herbachjęzykach

i różnych rodzajach alfabetów i pisma, a tu porównanie alfabetów, pisma tifinagh i pisma dewanagari.

Systemy liczbowe.

kilka pojęć z astronomii i astrologii niezbędnych dla zrozumienia mitologii i religii,

a tu o astronomii i astrologii hinduistów i troszkę o astrologii buddystówastrologii inków i majówastrologii chińskiejastrologii mezopotamii i astrologii starożytnych greków.

A tu wspaniała teoria czasu (powiązana z teorią wieloświatów) hinduistów obejmująca 311 bln lat (to nie pomyłka, mowa o bilionach lat), i teoria czasu buddystów,

w dalszych postach kalendarz hinduistów.

A tu założenia kalendarza Majów, którzy mierzą czas w kwadryliardach lat i założenia kalendarza Azteków.

Kalendarze rzymskie: romulusowy, rzymski i juliański.

Ćakry i rozmieszczenie ich w ciele człowieka, najważniejsze pojęcia ajurwedy, indiańskiej medycyny uprawianej przez plemię kallawaja, japońskiej reiki, tradycyjna medycyna chińska, tradycyjna medycyna egipskamedycyna starożytnej Grecji i medycyna starożytnego Rzymu, Teoria humorów obowiązywała w Europie od czasów starożytnej Grecji do czasów nowożytnych.

Strony powiązane z chińską teorią feng shui: teoria żywiołów (wu xing), hasła „niebiańskie pnie” i „strażnicy nieba” na stronie dotyczącej astrologii, chińskie lata, chińskie pory roku, dni i godziny, energie, zwierzęta i trygramy, wróżby przy pomocy trygramów. Będę tu dodawał linki do następnych stron w miarę ich publikowania.

Wróżby przy pomocy madżonga.

Podstawowe informacje o kabale, wróżby przy pomocy tarota, o mordach rytualnych.

Strony dotyczące alchemii hinduistów, alchemii chińskiej.

O Solidarności. Ten blog został przeze mnie usunięty z powodów tutaj opisanych.

A tu o tym, w jakie sposób zostało usunięte moje konto na Twitterze