Od 1 stycznia 2023 r. nie wykonuję usług biegłego rewidenta.

Usług doradztwa podatkowego nie wykonuję tym bardziej.

[/grid_4]